Logotype

Ersättningsutskott

Styrelsen har inom etablerat ett ersättningsutskott. Ersättningsutskottet består av tre medlemmar i styrelsen varav samtliga är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Teemu Huuhtanen och Taina Malén vilka båda är oberoende av bolaget och dess ledning.