Styrelse och Ledning 

Enligt bolagsordningen för MAG Interactive ska styrelsen bestå av fem till tio styrelsemedlemmar som utses av bolagsstämman, utan suppleanter. Styrelsen i MAG Interactive består av sex styrelsemedlemmar utsedda av bolagsstämman för perioden tills slutet av årsstämman som ska hållas 2018 för räkenskapsåret 2017/2018.

Styrelse

Walter Masalin, Board Chairman 

Walter Masalin är ordförande i styrelsen för MAG Interactive sedan 2014.
Född1982

Övriga pågående uppdrag: Walter Masalin är också styrelseordförande i Evarasto Solutions Oy, styrelseledamot i Biowink GmbH och Lifesum AB, samt partner på Nokia Growth Partners.
Avslutade uppdrag: Under de senaste fem åren har Walter Masalin varit, men är inte längre, styrelseledamot i Cronvall Oy och Cron-Tek Oy.
Utbildning: Walter Masalin har en masterexamen i teknisk fysik från Tekniska högskolan TKK och en masterexamen i ekonomi
från Helsingfors universitet, och har även studerat ekonomi och psykologi vid Harvard University.

Daniel Hasselberg 

Daniel Hasselberg är styrelseledamot i MAG Interactive sedan 2014 och verkställande direktör för MAG Interactive sedan 2013
Född 1973

Övriga pågående uppdrag: Daniel Hasselberg är också styrelseledamot i MAG
Games Limited, MAG Interactive, Mobile Access Group Sweden AB och NMO Invest AB.
Avslutade uppdrag: Under de senaste fem åren har Daniel Hasselberg varit, men är inte längre, styrelsesuppleant i Gaming on the Tail AB.
Utbildning: Daniel Hasselberg har en masterexamen i teknisk fysik från Uppsala universitet.

Kaj Nygren 

Kaj Nygren är styrelseledamot i MAG Interactive sedan 2010 och utvecklingsansvarig för MAG Interactive sedan 2010.
Född 1970

Övriga pågående uppdrag: Kaj Nygren är också styrelseledamot i MAG Games
Limited, MAG Interactive, Mobile Access Group Sweden AB och Playful Days AB.
Utbildning: Kaj Nygren har en masterexamen i datateknik från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).

Johan Persson 

Johan Persson är produktansvarig för MAG Interactive sedan 2010.
Född 1981

Övriga pågående uppdrag: Johan Persson är också styrelseordförande i Gumbler AB, samt styrelseledamot i MAG Interactive och Johan Persson Holding AB.
Utbildning: Johan Persson har studerat magisterprogrammet i datavetenskap vid Uppsala universitet.

Teemu Huuhtanen

Teemu Huuhtanen är styrelseledamot i MAG Interactive sedan 2013.
Född 1971

Övriga pågående uppdrag: Teemu Huuhtanen är också verkställande direktör för Next Games Oyj, styrelseledamot i Armada Interactive Oy, Pilke Helsinki Oy, Rabbit Films Oy, och Vaah Holdings Oy, samt styrelsesuppleant i Dark May Oy och Helsinki Game- Works Oy.
Avslutade uppdrag: Under de senaste fem åren har Teemu Huuhtanen varit, men är inte längre, Vice President Mergers & Acquisitions för Rovio Entertainment Oyj samt Executive Vice President Markering and Business Development för Sulake Corporation Oy.
Utbildning: Teemu Huuhtanen har en kandidatexamen i företagsekonomi
från Preston University.

Michael Hjorth

Michael Hjorth är styrelseledamot i MAG Interactive sedan 2017.
Född 1963

Övriga pågående uppdrag: Michael Hjorth är också styrelseordförande i Mäklarappen Sverige AB och Starbreeze AB, samt styrelseledamot i Ftrack AB, Indian Nation Aktiebolag, Starbreeze Production AB, Starbreeze Publishing AB, Starbreeze Studios AB, Starbreeze Ventures AB, samt Starbreeze VR AB.
Avslutade uppdrag: Under de senaste fem åren har Michael Hjorth varit, men är inte längre, styrelseordförande i Starbreeze Production AB, Starbreeze Publishing AB, och Starbreeze Studios AB, styrelseordförande och styrelseledamot i Tre Vänner Film AB, styrelseledamot i Sensori AB (publ), SF Studios Production AB, Starbreeze AB, och Tre Vänner Aktiebolag, samt
styrelsesuppleant i DigiStrat AB och Fifi Holding AB.

Utbildning: Michael Hjorth har en filosofie kandidat från Bard College, New York, USA.

Ledning

Daniel Hasselberg 

Daniel Hasselberg är verkställande direktör för MAG Interactive sedan 2013.
Född 1973

Övriga pågående uppdrag: Daniel Hasselberg är också styrelseledamot i MAG
Games Limited, MAG Interactive, Mobile Access Group Sweden AB och NMO Invest AB.
Avslutade uppdrag: Under de senaste fem åren har Daniel Hasselberg varit, men är inte längre, styrelsesuppleant i Gaming on the Tail AB.
Utbildning: Daniel Hasselberg har en masterexamen i teknisk fysik från Uppsala universitet.

Magnus Wiklander

Magnus Wiklander är finansdirektör för MAG Interactive sedan 2017.
Född1973

Övriga pågående uppdrag: Magnus Wiklander är också styrelsesuppleant i Widespace Holding AB.
Avslutade uppdrag: Under de senaste fem åren har Magnus Wiklander varit, men är inte längre, styrelseledamot i M Wiklander AB samt finansdirektör för Widespace AB.

Utbildning: Magnus Wiklander har en masterexamen i teknisk fysik från Chalmers Tekniska Högskola, samt en masterexamen i avancerad kommunikation från Imperial College.

Kaj Nygren 

Kaj Nygren är utvecklingsansvarig för MAG Interactive sedan 2010.
Född 1970

Övriga pågående uppdrag: Kaj Nygren är också styrelseledamot i MAG Games
Limited, MAG Interactive, Mobile Access Group Sweden AB och Playful Days AB.
Utbildning: Kaj Nygren har en masterexamen i datateknik från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).

Johan Persson

Johan Persson är produktansvarig för MAG Interactive sedan 2010.
Född1981

Övriga pågående uppdrag: Johan Persson är också styrelseordförande i Gumbler AB, samt styrelseledamot i MAG Interactive och Johan Persson Holding AB.
Utbildning: Johan Persson har studerat magisterprogrammet i datavetenskap vid Uppsala universitet.

David Amor

David Amor är chef för MAG Interactives spelstudio i Storbritannien sedan 2015.
Född: 1972

Övriga pågående uppdrag:  David Amor är också styrelseledamot i 126 Marine Parade (Brighton) Limited, Picnic Games Limited, Sabre Studios Limited, och Sentinel Studios Limited.
Avslutade uppdrag: Under de senaste fem åren har David Amor varit, men är inte längre, styrelseledamot i Delinquent Interactive Limited (numera MAG Games Limited), Futurlab Meta Limited, Hall Get Involved Limited, Innocent Interactive Limited, Relentless Software Limited och Relentless Studios Limited.
Utbildning: David Amor har studerat matematik, ekonomi och datateknik vid Haywards Heath Sixth Form College.

Patric Blixt

Patric Blixt är Marknadschef för MAG Interactive sedan 2018
Född 1969

Övriga pågående uppdrag: Patric Blixt är också styrelseledamot i Kitab Sawti AB, In-Grid AB, Swedish Hasbeens AB samt Spawn Point AB
Utbildning: Patric Blixt har en masterexamen i Business and Economics från Uppsala Universitet