Finansiell kalender

MAG Interactive beräknar att offentliggöra följande finansiella rapporter enligt nedanstående tidplan:

Rapport december – februari: 18 April 2018, 08:00

Rapport mars – maj: 4 juli 2018

Rapport juni – augusti: 17 oktober 2018