Finansiell kalender

MAG Interactive beräknar att offentliggöra följande finansiella rapporter enligt nedanstående tidplan:

Rapport december–februari: 18 april 2018
Rapport mars–maj: 4 juli 2018
Rapport juni–augusti: 17 oktober 2018