Logotype

Bolagsstyrning

MAG Interactive är ett svenskt publikt aktiebolag

Styrelse och ledning

LÄS MER

Bolagsstämma

MER INFORMATION

Bolagsstyrning

MAG Interactive är ett svenskt publikt aktiebolag. Som ett bolag noterat på Nasdaq First North Premier kommer bolaget att tillämpa reglerna i svenska lagar och förordningar, bolagets bolagsordning, interna regler och instruktioner och Nasdaq First North regelverk för emittenter, så väl som andra tillämpliga svenska och utländska lagar. Bolaget kommer även att tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”).

Koden bygger på principen följ eller förklara och MAG Interactive kommer att följa Kodens regler med undantag för Kodens regler om styrelsens sammansättning. Alla avvikelser från Koden kommer att beskrivas i bolagets bolagsstyrningsrapport, vilken kommer att inkluderas för första gången i årsredovisningen för räkenskapsåret 2017/2018.