Logotype

MAG Interactive AB (publ) publicerar delårsrapport september-november 2021/2022

MAG visar tvåsiffrig tillväxt för nionde kvartalet i följd tack vare fortsatta förbättringar av evergreen-spelen i portföljen. Omsättningen växte med 11% och ARPDAU ökade med 38% jämfört med Q1 föregående år.

Perioden september 2021 - november 2021 i sammandrag:

  • Koncernens nettoomsättning för perioden var 69 838 TSEK (62 950 TSEK), vilket motsvarar en ökning med 11% jämfört med samma period föregående år
  • EBITDA för perioden var 17 133 TSEK (9 290 TSEK)
  • Justerad EBITDA för perioden var 16 343 TSEK (9 349 TSEK) (justerad EBITDA avser justerat jämförelsetal avseende förvärvsrelaterade kostnader och sociala avgifter för omvärdering av optionsprogram)
  • Koncernens spelbidrag för perioden var 47 819 TSEK (38 466 TSEK), en ökning med 24% jämfört med samma period föregående år
  • Genomsnittlig intjäning per dagligt aktiv användare (ARPDAU) var för perioden 5,67 US cents (4,11 US cents), en ökning med 38% jämfört med samma period föregående år
  • Resultat per aktie under kvartalet var 0,14 SEK/aktie (-0,01 SEK/aktie)
  • Kostnader för user acquisition för perioden uppgick till 14 541 TSEK (16 419 TSEK)
  • Dagligt och månatligt antal spelare (DAU och MAU) var 1,53 miljoner respektive 5,05 miljoner under kvartalet, en minskning med 20% respektive 18% jämfört med samma period föregående år

VD kommentar i sammandrag

“Under det första kvartalet ökade omsättningen med 11% jämfört med samma period föregående år och vi levererar en EBITDA-marginal på 25%. Detta är det nionde kvartalet i följd med en tvåsiffrig tillväxttakt. Vi fortsätter att generera såväl vinst som ett positivt kassaflöde. Den genomsnittliga intjäningen per dagligt aktiv användare (ARPDAU) förbättrades 38% jämfört med Q1 föregående år.

Det spel som verkligen visade framfötterna i kvartalet är Nya Quizkampen. Spelet fick ett rejält lyft i ARPDAU genom introduktionen av det andra Solo-eventet i Tyskland såväl som förbättringar av spelekonomin kopplad till Arena-läget.

Grunden för vår tillväxt är en portfölj av evergreen-spel med en lojal spelarbas som vi fortsätter att engagera med nya events, som presterar allt bättre vad gäller monetisering.

Några av våra största intäktsdrivare hanteras idag av vårt Live operations (Live ops)-team. Deras fokus på optimering av innehåll, events och prestanda är det som gör att våra evergreens presterar så bra år efter år. WordBrain hade sitt bästa Q1 på flera år vad gäller intäkter - ett spel som lanserades för nästan tio år sedan. Vår strategi förlitar sig på att vi kan skapa fler evergreens som garanterar stabilitet i affären och möjliggör för varje nytt spel att bidra till bolagets tillväxt.

Ambitionen för det innevarande finansiella året är att lansera minst ett nytt spel som kan ha betydande påverkan på vår affär. Samtidigt som spelutveckling är en kreativ process kommer vi alltid att ha ett laserfokus på att försäkra oss om att de produkter vi fortsätter utveckla förtjänar vår tid, fokus och har potentialen att över tid bli en ny evergreen för MAG,” säger Daniel Hasselberg, VD på MAG Interactive.

Presentation & rapport

Den 19 januari 2022 kl. 10:00 CET publiceras en inspelning av VD Daniel Hasselberg och CFO Magnus Wiklanders presentation av delårsrapporten på MAGs Vimeo-kanal https://vimeo.com/maginteractive. Presentationen ges på engelska. Daniel Hasselberg svarar på frågor på Twitter under dagen, skriv till @d_hasselberg eller @maginteractive. Mer information och den fullständiga rapporten finns tillgänglig på https://www.maginteractive.com/sv/investerare/investor-relations/rapporter/.

Denna information är sådan information som MAG Interactive AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 januari 2022 klockan 08:00.

Ladda ner