Logotype

Valberedning

Valberedning i MAG Interactive AB (publ) inför årsstämman 2022:

Joachim Spetz, representerar Swedbank Robur Fonder
Henrik Sandell, representerar Didner & Gerge Fonder
Kaj Nygren, representerar NMO Invest AB och Playful Days AB
Johan Persson, representerar sig själv, RSUV AB, Fredrik Stenh och Anders Larsson
Adjungerad: Jonas Eriksson, Styrelseordförande i MAG Interactive AB

Årsstämman för 2022 kommer att hållas den 19 januari 2022 i Stockholm.

Kontaktperson för valberedningen är Kaj Nygren, kaj@maginteractive.se

Instruktion för valberedningen

MAG Interactive
Drottninggatan 95A
113 60 Stockholm
Sweden
SE556804352401

MAG GAMES LTD
BOSTEL HOUSE
37 WEST STREET
BRIGHTON BN1 2RE
UNITED KINGDOM