Logotype

Valberedning

På bolagsstämman som hölls den 15 november 2017 beslutade MAG Interactive att anta en instruktion för valberedningen. Enligt instruktionen för valberedningen är huvudregeln att valberedningen ska bestå av fem ledamöter, varav fyra ledamöter utses av de fyra största aktieägarna i bolaget per den sista bankdagen i april räkenskapsåret innan årsstämman, och en ska vara styrelseordföranden. Instruktioner för valberedningen följer Koden vad gäller utnämningen av valberedningens ledamöter. Ledamöterna i valberedningen ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Valberedning i MAG Interactive AB (publ) inför årsstämma Räkenskapsåret 2018/2019:

Joachim Spetz, representerar Swedbank Robur Fonder
Henrik Sandell, representerar Didner & Gerge Fonder
Kaj Nygren, representerar NMO Invest AB och Playful Days AB 
Johan Persson, representerar sig själv, RSUV AB, Fredrik Stenh och Anders Larsson
Adjungerad: Birgitta Stymne Göransson, Styrelseordförande i MAG Interactive AB


Aktieägare som önskar lämna förslag avseende ledamöter till MAG Interactives styrelse kan inkomma med skriftliga förslag till ir@maginteractive.se eller till MAG Interactive AB (publ), 
att: Valberedningen, Drottninggatan 95A, 113 60 Stockholm. Förslag ska ha inkommit till valberedningen senast den 2 december 2019.

MAG Interactive
Drottninggatan 95A
113 60 Stockholm
Sweden
SE556804352401

MAG GAMES LTD
BOSTEL HOUSE
37 WEST STREET
1ST FLOOR
BRIGHTON BN1 2RE
UNITED KINGDOM