Logotype

Valberedning

Valberedning i MAG Interactive AB (publ) inför årsstämman 2023:

Joachim Spetz, representerar Swedbank Robur Fonder
Henrik Sandell, representerar Didner & Gerge Fonder
Kaj Nygren, representerar NMO Invest AB och Playful Days AB
Johan Persson, representerar sig själv, Fredrik Stenh och Anders Larsson
Adjungerad: Jonas Eriksson, Styrelseordförande i MAG Interactive AB

Årsstämman för 2023 hölls den 18 januari 2023 i Stockholm. 

Instruktion för valberedningen