Logotype

Valberedning

Valberedning i MAG Interactive AB (publ) inför årsstämman 2023:

Joachim Spetz, representerar Swedbank Robur Fonder
Henrik Sandell, representerar Didner & Gerge Fonder
Kaj Nygren, representerar NMO Invest AB och Playful Days AB
Johan Persson, representerar sig själv, RSUV AB, Fredrik Stenh och Anders Larsson
Adjungerad: Jonas Eriksson, Styrelseordförande i MAG Interactive AB

Årsstämman för 2023 kommer att hållas den 18 januari 2023 i Stockholm. Aktieägare kan lämna förslag till valberedningen fram till den 30 november 2022 till Kaj Nygren, kaj@maginteractive.se.

Instruktion för valberedningen

MAG Interactive
Drottninggatan 95A
113 60 Stockholm
Sweden
SE556804352401

MAG GAMES LTD
BOSTEL HOUSE
37 WEST STREET
BRIGHTON BN1 2RE
UNITED KINGDOM