Logotype

Valberedning

Valberedning i MAG Interactive AB (publ) inför årsstämman 2025:

Joachim Spetz, representerar Swedbank Robur Fonder
Kaj Nygren, representerar NMO Invest AB och Playful Days AB 
Johan Persson, representerar sig själv, Fredrik Stenh och Anders Larsson
Adjungerad: Jonas Eriksson, Styrelseordförande i MAG Interactive AB

Årsstämman för 2025 kommer att hållas den 22 januari 2025 i Stockholm.  

Kontaktperson för valberedningen är Kaj Nygren, kaj@maginteractive.se 

Instruktion för valberedningen