Logotype

Valberedning

På bolagsstämman som hölls den 15 november 2017 beslutade MAG Interactive att anta en instruktion för valberedningen. Enligt instruktionen för valberedningen är huvudregeln att valberedningen ska bestå av fem ledamöter, varav fyra ledamöter utses av de fyra största aktieägarna i bolaget per den sista bankdagen i april räkenskapsåret innan årsstämman, och en ska vara styrelseordföranden. Instruktioner för valberedningen följer Koden vad gäller utnämningen av valberedningens ledamöter. Ledamöterna i valberedningen ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Valberedning i MAG Interactive AB (publ) inför årsstämma 2018

Walter Masalin ordförande i styrelsen
Kaj Nygren, representerar NMO Invest AB och Playful Days AB 
Helen Fasth Gillstedt nominerad av Handelsbanken
Joachim Spetz nominerad av Swedbank Robur
Henrik Sandell från Didner & Gerge Fonder

MAG Interactive
Drottninggatan 95A
113 60 Stockholm
Sweden
SE556804352401

MAG GAMES LTD
BOSTEL HOUSE
37 WEST STREET
1ST FLOOR
BRIGHTON BN1 2RE
UNITED KINGDOM