Logotype

MAG Interactive AB (publ) publicerar delårsrapport september-februari 2021/2022

MAG visar sitt starkaste andra kvartal i företagets historia tack vare kontinuerliga förbättringar av livespelen. ARPDAU ökade med 23% och nettoomsättningen ökade med 6% jämfört med samma period föregående år.

Perioden december 2021 – februari 2022 i sammandrag:

 • Koncernens nettoomsättning för perioden var 76 772 TSEK (72 606 TSEK), vilket motsvarar en ökning med 6% jämfört med samma period föregående år
 • EBITDA för perioden var 21 541 TSEK (10 332 TSEK)
 • Justerad EBITDA för perioden var 21 256 TSEK (12 365 TSEK) (justerad EBITDA avser justerat jämförelsetal avseende förvärvsrelaterade kostnader och sociala avgifter för omvärdering av optionsprogram)
 • Koncernens spelbidrag för perioden var 54 072 TSEK (42 049 TSEK), en ökning med 29% jämfört med samma period föregående år
 • Genomsnittlig intjäning per dagligt aktiv användare (ARPDAU) var för perioden 6,0 US cents (4,8 US cents), en ökning med 23% jämfört med samma period föregående år
 • Resultat per aktie under kvartalet var 0,29 SEK/aktie (-0,08 SEK/aktie)
 • Kostnader för user acquisition för perioden uppgick till 13 981 TSEK (21 950 TSEK)
 • Dagligt och månatligt antal spelare (DAU och MAU) var 1,55 miljoner respektive 4,9 miljoner under kvartalet, en minskning med 23% respektive 22% jämfört med samma period föregående år

VD kommentar i sammandrag

“Det finansiella årets andra kvartalet resulterade i en omsättning på 77 MSEK (+6%) och en EBITDA på 22 MSEK (+108%). Detta innebär ett rekord-Q2 i bolagets historia vad gäller omsättning och vi genererar samtidigt en solid EBITDA-marginal om 28%. Under de senaste tre åren har vi kontinuerligt förbättrat den genomsnittliga intäkten per dagligt aktiv användare (ARPDAU) och det här kvartalet var inget undantag. Detta viktiga nyckeltal förbättrades med 23% jämfört med samma period föregående år.

Stärkta av livespelens höga prestanda har vi valt att fortsätta våra ambitiösa investeringar i utveckling av såväl nya spel som gemensam teknologi för samtliga spel. Detta är grunden för kommande års tillväxt och lönsamhet.

De fortsatta förbättringarna av Sololäget i Quizkampen levererade ännu en gång ett bättre resultat än det föregående kvartalet. Det finns fortsatt stor potential för spelet att växa givet alla de spännande saker som sker på utvecklingssidan just nu. Vi har inte sett det bästa från Quizkampen än.

Under Q2 hade vi sex nya spel, i olika stadier, under utveckling. Fyra av dem var under fortsatt utveckling sedan tidigare kvartal. Ett av dessa nya spel är utvecklat av vår Apprope-studio och från och med idag anser vi att spelet Tile Mansion officiellt är en kandidat till en framtida global lansering. Tile Mansion bygger på ramverket från Appropes spel Word Mansion och använder en Mahjong-inspirerad spelmekanik.

Med så många nya spelprojekt under utveckling och våra kollegor tillbaka på kontoret ser framtiden för MAG mer spännande ut än någonsin tidigare,” säger Daniel Hasselberg, VD på MAG Interactive.

Perioden september 2021 – februari 2022 i sammandrag (6 månader):

 • Koncernens nettoomsättning för perioden var 146 610 TSEK (135 556 TSEK), vilket motsvarar en ökning med 8% jämfört med samma period föregående år
 • EBITDA för perioden var 38 674 TSEK (19 622 TSEK)
 • Justerad EBITDA för perioden var 38 389 TSEK (21 655 TSEK) (justerat EBITDA avser justerat jämförelsetal avseende förvärvsrelaterade kostnader och sociala avgifter för omvärdering av optionsprogram)
 • Koncernens spelbidrag för perioden var 101 892 TSEK (80 515 TSEK), en ökning med 27% jämfört med samma period föregående år
 • Resultat per aktie under perioden var 0,43 SEK/aktie (-0,08 SEK/aktie)

Presentation & rapport
Den 6 april 2022 kl. 10:00 presenterar VD Daniel Hasselberg och CFO Magnus Wiklander delårsrapporten på Twitch. Presentationen ges på engelska. Länk till Twitch-kanalen här http://www.twitch.com/maginteractive. Daniel Hasselberg kommer även svara på frågor på Twitter under dagen, skriv till @d_hasselberg eller @maginteractive. Mer information och den fullständiga rapporten finns tillgänglig på https://www.maginteractive.com/sv/investerare/investor-relations/rapporter/.

Denna information är sådan information som MAG Interactive AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 april 2022 klockan 08:00.

Ladda ner