Logotype

MAG Interactive AB (publ) publicerar delårsrapport september-februari 2020/2021

Omsättningen i Q2 växte med 44% till 72,6 miljoner SEK och ARPDAU ökade med 67% jämfört med samma period föregående år tack vare en ökning av in-app-köp.

Perioden december 2020 – februari 2021 i sammandrag:

 • Koncernens nettoomsättning för perioden var 72 606 TSEK (50 527 TSEK), vilket motsvarar en ökning med 44% jämfört med samma period föregående år
 • EBITDA för perioden var 10 332 TSEK (5 059 TSEK)
 • Justerad EBITDA för perioden var 12 365 TSEK (5 059 TSEK) (justerad EBITDA avser justerat jämförelsetal avseende förvärvsrelaterade kostnader och sociala avgifter för omvärdering av optionsprogram)
 • Koncernens spelbidrag för perioden var 42 049 TSEK (31 990 TSEK), en ökning med 31% jämfört med samma period föregående år
 • Genomsnittlig intjäning per dagligt aktiv användare (ARPDAU) var för perioden 4,8 US cents (2,9 US cents), en ökning med 67% jämfört med samma period föregående år
 • Resultat per aktie under kvartalet var -0,08 SEK/aktie (-0,16 SEK/aktie)
 • Kostnader för user acquisition för perioden uppgick till 21 950 TSEK (13 559 TSEK)
 • Dagligt och månatligt antal spelare (DAU och MAU) var 2,0 miljoner respektive 6,3 miljoner under kvartalet, en minskning med 2% respektive 4% jämfört med samma period föregående år

VD kommentar i sammandrag

“Vi är väldigt stolta över att kunna konstatera att intäkterna i Q2 växte med 44% till 72,6 MSEK jämfört med samma period föregående år. Tillväxten drevs framför allt av fortsatta förbättringar av genomsnittsintäkten per daglig aktiv användare (ARPDAU). I Q2 var ARPDAU 4,8 cent vilket är 67% högre än samma period föregående år. Förbättringen kan främst härledas till en tillväxt i in-app-köp (IAP) - som i Q2 var 74% högre än för ett år sedan.

EBITDA i Q2 nådde 10,3 MSEK vilket är mer än en fördubbling av resultatet jämfört med samma kvartal 2020. Under Q2 lyckades vi även att generera ett rekordhögt spelbidrag på 42 MSEK vilket är 31% högre än samma period föregående år.

Under sina första två månader som del av MAG genererade Apprope drygt 7 MSEK i intäkter. Vi ser tydliga synergier redan nu vad gäller spelanalys och optimering av user acquisition när Appropes spel snabbt integrerats i MAGs centrala analyssystem. Vi har förhoppningar om att ytterligare kunna växa deras största spel Word Mansion under 2021 i och med det fina samarbetet mellan våra team.

Wordzee och Nya Quizkampen fortsätter att utvecklas i snabb takt. Den 8 mars lanserade vi det nya spelläget QuizDuel Live i Nya Quizkampen på den tyska marknaden. Vi har ett antal etablerade kommersiella samarbetspartners för liveläget och kör nu regelbundet sponsrade sändningar på den tyska marknaden. Wordzee har en ARPDAU som är betydligt starkare än övriga MAG-spel. Under senare delen av mars släpptes också den största uppdateringen av spelet sedan det lanserades som ger spelarna en tydligare känsla av framsteg i spelet.

När man ser tillbaka på de senaste åren kan vi se en stark och stadig utveckling i rätt riktning för MAG. Vi har lanserat bättre spel, drivit våra livespel mer effektivt och anställt personer i världsklass som kan hjälpa oss att bli ännu bättre. Tack vare lanseringen av QuizDuel Live kombinerat med de senaste uppdateringarna av Wordzee och potentialen vi ser framöver från Word Mansion finns det mycket att se fram emot när vi nu går in i Q3”, säger Daniel Hasselberg, VD på MAG Interactive.

Perioden september 2020 – februari 2021 i sammandrag (6 månader):

 • Koncernens nettoomsättning för perioden var 135 556 TSEK (97 629 TSEK), vilket motsvarar en ökning med 39% jämfört med samma period föregående år
 • EBITDA för perioden var 19 622 TSEK (10 089 TSEK)
 • Justerad EBITDA för perioden var 21 655 TSEK (10 089 TSEK) (justerat EBITDA avser justerat jämförelsetal avseende förvärvsrelaterade kostnader och sociala avgifter för omvärdering av optionsprogram)
 • Koncernens spelbidrag för perioden var 80 515 TSEK (63 363 TSEK), en ökning med 27% jämfört med samma period föregående år
 • Resultat per aktie under perioden var -0,08 SEK/aktie (-0,27 SEK/aktie)

Presentation & rapport
Den 31 mars 2021 kl. 10:00 presenterar VD Daniel Hasselberg och CFO Magnus Wiklander delårsrapporten på Twitch. Presentationen ges på engelska. Länk till Twitch-kanalen här http://www.twitch.com/maginteractive. Daniel Hasselberg kommer även svara på frågor på Twitter under dagen, skriv till @d_hasselberg eller @maginteractive. Mer information och den fullständiga rapporten finns tillgänglig på https://www.maginteractive.com/sv/investerare/investor-relations/rapporter/.

Denna information är sådan information som MAG Interactive AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 mars 2021 klockan 08:00.

Ladda ner