Logotype

MAG Interactive i samarbete med studenter på Handelshögskolan för att höja kunskapen om de globala hållbarhetsmålen

Genom ett unikt samarbete med studenter på Handelshögskolan i Stockholm lanserar MAG ett specialquiz i Nya Quizkampen med syfte att öka kunskapen om FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Stockholm, Sverige - 15 april 2021 - Som ett led i MAG Interactives ambition mot hållbarhet har ett unikt samarbete startats med studenter på Handelshögskolan i Stockholm för att utveckla ett specialquiz för Nya Quizkampen om FN:s globala mål för hållbar utveckling.

“Hållbarhetskampen” lanseras i svenska Nya Quizkampen den 16 april och har som syfte att främja kunskapen om FN:s 17 mål om global hållbarhet. Quizzet är utvecklat av sex studenter på Business & Economics-programmet på Handelshögskolan i Stockholm tillsammans med Nya Quizkampens frågekreatör.

“Global Challenges är en betydande del av kandidatutbildningen på Handelshögskolan, och den sista kursen har syftet att skapa ett projekt som bidrar till att nå ett eller flera av FN’s globala hållbarhetsmål och Agenda 2030. Vi vill utforska nya sätt att göra hållbarhetsfakta till en naturlig del av allmänbildning, och vi anser att MAG och Nya Quizkampen är en perfekt samarbetspartner med deras engagerande plattform och stora räckvidd,” säger Jacob Lundquist, student på Business & Economics-programmet på Handelshögskolan i Stockholm.

MAG arbetar sedan tidigare med bland annat klimatkompensering av flygresor och serverdrift och har program för leasing av elbilar och elcyklar. MAG är också en del av FN:s miljöprogram, Playing For The Planet Alliance, ett initiativ där spelande kan hjälpa till att bekämpa klimatkrisen.

“På MAG jobbar vi aktivt för hållbarhet och vi vill också gärna bidra för att öka kunskapen om FN:s mål. Nya Quizkampen är ett väldigt trevligt sätt att göra det på; det är kul att quizza samtidigt som man lär sig nya saker. När studenterna från Handelshögskolan hörde av sig tyckte vi att deras projekt passade perfekt som ett specialquiz i Nya Quizkampen. Dessa studenter inspirerar oss att göra mer för hållbarhet i framtiden,” säger Louise Carell, Product Lead på Nya Quizkampen.

Om FN:s globala mål för hållbar utveckling

FN:s globala mål för hållbar utveckling är 17 till antalet och antogs 2015 av världens stats- och regeringschefer med syfte att bland annat utrota fattigdom, bekämpa klimatförändringar och minska ojämlikhet i världen. Agenda 2030 är den plan för hållbar utveckling som världens ledare har antagit och lovat att uppnå till år 2030. För mer information, läs https://fn.se/globala-malen-for-hallbar-utveckling/