Logotype

MAG Interactive AB (publ) publicerar delårsrapport och bokslutskommuniké september-augusti 2022/2023

MAG Interactives nettoomsättning nådde 80 MSEK i Q4, en minskning med 11% jämfört med samma kvartal föregående år. Justerad EBITDA ökade till 25 MSEK, vilket resulterade i en justerad EBITDA-marginal om 31%. Nettoomsättningen för året växte till 362 MSEK med en justerad EBITDA om 58 MSEK.

Perioden juni 2023 – september 2023 i sammandrag:

 • Justerad EBITDA för kvartalet var 25 010 TSEK (4 719 TSEK) en ökning med 20 291 TSEK
 • Koncernens nettoomsättning för kvartalet var 80 095 TSEK (90 001 TSEK) vilket motsvarar en minskning med 11%
 • Koncernens spelbidrag för kvartalet var 53 942 TSEK (34 894 TSEK), en ökning med 55%
 • Genomsnittlig intjäning per dagligt aktiv användare (ARPDAU) var för kvartalet 7,0 US cents (7,3 US cents), en minskning med 5%
 • Resultat per aktie under kvartalet var 0,25 SEK/aktie (-0,38 SEK/aktie)
 • Justerat resultat per aktie under kvartalet var 0,33 SEK/aktie (-0,25 SEK/aktie)
 • Kostnader för user acquisition för kvartalet uppgick till 14 995 TSEK (43 298 TSEK)
 • Dagligt och månatligt antal spelare (DAU och MAU) var 1,2 miljoner respektive 3,2 miljoner under kvartalet, en minskning med 9% respektive 18%

VD-kommentar i sammandrag

Det finansiella året 2022/23 avslutas med rekordintäkter på 362 MSEK och ett justerat EBITDA-resultat på 58 MSEK. De senaste tre årens genomsnittliga intäktstillväxt ligger på 18%, samtidigt som vi konsekvent har varit lönsamma på årsbasis.

“När vi summerar det fjärde kvartalet på en finansiell nivå genererade vi intäkter på 80 MSEK och ett justerat EBITDA-resultat på 25 MSEK. Under Q4 var våra UA-investeringar betydligt lägre än för ett år sedan - 15 MSEK jämfört med 43 MSEK. Detta påverkade dagligt aktiva användare (DAU) liksom genomsnittlig intäkt per dagligt aktiv användare (ARPDAU) och därmed de totala intäkterna på ett negativt sätt, eftersom färre högmonetiserande spelare kom in i spelen under kvartalet. Spelbidraget å andra sidan, dvs. nettoförsäljning minus plattformsavgifter och UA-utgifter, uppgick till 54 MSEK - jämfört med 35 MSEK i Q4 förra året.

“För att förstå värdet vi bygger i MAG är det viktigt att ha en balanserad syn på effekterna av kvartalsvisa UA-fluktuationer. UA är mycket viktigt för vår långsiktiga tillväxt, men det är långt ifrån en stadig resa när det gäller investeringsvolymen på månadsbasis.

“När man tittar på extraordinära kvartal när det gäller UA-investeringar är det viktigt att betona vikten av att titta på långsiktiga effekter. Vi förlitar oss på det track record vi har visat under årens lopp när det gäller att lyckas växa den övergripande affären, och samtidigt visa lönsamhet över tid.

“Under juli släppte vi en ny Liga-funktionalitet i Quizkampen för att göra Frågesvepet till ett permanent format. Effekten på spelets prestanda var omedelbar och positiv, och vi fortsätter att se en högre nivå av engagemang och ARPDAU flera månader efter lanseringen av Ligorna.

“Vi har genomfört betydande marknadstestning under Q4 för våra två största icke-lanserade spel. Produktprestandan för båda spelen förbättrats avsevärt under kvartalet, men vi väljer att inte lansera spel förrän vi ser att det kommer att vara möjligt att konkurrenskraftigt investera i UA, och vi är för närvarande inte vid den punkten.

“Det är dock fortsatt en mycket positiv dynamik i nyspelutvecklingsdelen av företaget. Vi har en stark övertygelse - och det är en topprioritet för ledningen - att vi kommer att lansera nya produkter som kommer att addera värde i vår spelportfölj på ett meningsfullt sätt i år.

Den starka spelportföljen som vi kontinuerligt förbättrar, kombinerat med de nya spel som finns i pipelinen, gör att vi har ett spännande år framför oss,” säger Daniel Hasselberg, VD på MAG Interactive.

Perioden september 2022 – augusti 2023 i sammandrag (12 månader):

 • Justerad EBITDA för perioden var 57 893 TSEK (53 232 TSEK) en ökning med 4 661 TSEK
 • Koncernens nettoomsättning för perioden var 362 182 TSEK (327 774 TSEK) vilket motsvarar en ökning med 10%
 • Koncernens justerade nettoomsättning för perioden var 362 182 TSEK (313 068 TSEK) vilket motsvarar en ökning med 16% Jämförelseperioden innehåller en intäkt av engångskaraktär på 14,7 MSEK avseende en transferbonus från Applovin. Denna är exkluderad i den justerade nettoomsättningen
 • Koncernens spelbidrag för perioden var 187 472 TSEK (182 627 TSEK), en ökning med 3%
 • Genomsnittlig intjäning per dagligt aktiv användare (ARPDAU) var för perioden 7,4 US cents (6,2 US cents), en ökning med 21%
 • Resultat per aktie under perioden var 0,02 SEK/aktie (0,43 SEK/aktie)
 • Justerat resultat per aktie under perioden var 0,09 SEK/aktie (-0,04 SEK/aktie)
 • Kostnader för user acquisition för perioden uppgick till 126 472 TSEK (93 410 TSEK)
 • Dagligt och månatligt antal spelare (DAU och MAU) var 1,3 miljoner respektive 3,4 miljoner under perioden, en minskning med 14% respektive 24%

Presentation & rapport
Den 18 oktober 2023 kl. 10:00 presenterar VD Daniel Hasselberg och CFO Magnus Wiklander delårsrapporten på Twitch. Presentationen ges på engelska. Länk till Twitch-kanalen: http://www.twitch.com/maginteractive. Daniel Hasselberg kommer även svara på frågor på den sociala media-plattformen X, tidigare känd som Twitter, under dagen, skriv till @d_hasselberg eller @maginteractive. Mer information och den fullständiga rapporten finns tillgänglig på https://www.maginteractive.com/sv/investerare/investor-relations/rapporter/.


Denna information är sådan information som MAG Interactive AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2023 klockan 08:00.

Ladda ner