Logotype

PÅGÅENDE ärenden

Bolaget kan idag 2024-04-18 meddela att fusionen av Apprope AB och MAG Interactive AB (publ) är avslutad. 

MAG Interactive AB förvärvade alla aktier i Apprope AB i januari 2021. Sedan dess har Apprope agerat som ett dotterbolag i MAG-koncernen, med värdefulla bidrag i form av ordpusselspelen Word Mansion och Tile Mansion.

Steget att helt juridiskt integrera Apprope i MAG, genom att göra en fusion av Apprope med MAG, påbörjades i januari 2024.