Logotype

PÅGÅENDE ärenden

I november 2017 förvärvade MAG Interactive AB alla aktier i Feo Media AB. Sedan dess har Feo Media agerat som ett dotterbolag i MAG-koncernen. Vi påbörjar nu processen av fusionen av Feo till MAG fullt ut, vilket tillkännagavs den 18 mars i Post- och Inrikes Tidningar.

Denna rättsliga process tar vanligtvis cirka 4-5 månader och innebär att det legala bolaget Feo upphör att existera. Eventuella tillgångar, IP eller övriga rättigheter för Feo Media AB överförs till MAG Interactive AB (publ).

Signerad fusionsplan FEO - MAG av styrelsen

Ladda ner dokument

Revisorsyttrande över fusionsplan

Ladda ner dokument

MAG Interactive
Drottninggatan 95A
113 60 Stockholm
Sweden
SE556804352401

MAG GAMES LTD
BOSTEL HOUSE
37 WEST STREET
1ST FLOOR
BRIGHTON BN1 2RE
UNITED KINGDOM