Logotype

PÅGÅENDE ärenden

I januari 2021 förvärvade MAG Interactive AB alla aktier i Apprope AB. Sedan dess har Apprope  agerat som ett dotterbolag i MAG-koncernen. Vi påbörjar nu processen av fusionen av Apprope till MAG fullt ut, vilket tillkännagavs den 22 januari i Post- och Inrikes Tidningar.

Denna rättsliga process tar vanligtvis cirka 4-5 månader och innebär att det legala bolaget Apprope upphör att existera. Eventuella tillgångar, IP eller övriga rättigheter för Apprope AB överförs till MAG Interactive AB (publ).

Fusionsplan Apprope

Revisorsyttrande över fusionsplan