Logotype

PÅGÅENDE ärenden

Stockholm, Sverige – 2020-06-23

Bolaget meddelar att fusionen av Feo Media AB och MAG Interactive AB (publ) är avslutad

I november 2017 förvärvade MAG Interactive AB alla aktier i Feo Media AB. Sedan dess har Feo Media agerat som ett dotterbolag i MAG-koncernen, med värdefulla bidrag i form av Quizkampen, känd internationellt som QuizDuel. Nästa steg var att helt juridiskt integrera Feo i MAG, precis som det införlivades på organisatorisk nivå, genom att göra en fusion av Feo med MAG. Vi är idag glada att meddela att företagets fusion av Feo Media AB nu är klar.

Signerad fusionsplan FEO - MAG av styrelsen

Ladda ner dokument

Revisorsyttrande över fusionsplan

Ladda ner dokument

MAG Interactive
Drottninggatan 95A
113 60 Stockholm
Sweden
SE556804352401

MAG GAMES LTD
BOSTEL HOUSE
37 WEST STREET
BRIGHTON BN1 2RE
UNITED KINGDOM