Logotype

MAG Interactive AB (publ) publicerar delårsrapport september-november 2020/2021

Omsättningen växte med 34% och ARPDAU ökade med 43% jämfört med samma kvartal föregående år.

Perioden september 2020 – november 2020 i sammandrag:

  • Koncernens nettoomsättning för perioden var 62 950 TSEK (47 102 TSEK), vilket motsvarar en ökning med 34 % jämfört med samma period föregående år
  • EBITDA för perioden var 9 290 TSEK (5 029 TSEK)
  • Koncernens spelbidrag för perioden var 38 466 TSEK (31 373 TSEK), en ökning med 23 % jämfört med samma period föregående år
  • Genomsnittlig intjäning per dagligt aktiv användare (ARPDAU) var för perioden 4,1 US cents (2,9 US cents), en ökning med 43 % jämfört med samma period föregående år
  • Resultat per aktie under kvartalet var −0,01 SEK/aktie (−0,11 SEK/aktie)
  • Kostnader för user acquisition för perioden uppgick till 16 419 TSEK (11 379 TSEK)
  • Dagligt och månatligt antal spelare (DAU och MAU) var 1,9 miljoner respektive 6,2 miljoner under kvartalet, en ökning med 4 % respektive 5 % jämfört med samma period föregående år

VD kommentar i sammandrag

“Omsättningen i Q1 växte med 34% till 63 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år. Tillväxten drivs framför allt av fortsatta förbättringar av genomsnittsintäkten per daglig spelare (ARPDAU). I Q1 är ARPDAU 43% högre än motsvarande period föregående år, vilket är starkt kopplat till en ökning av in-app-köp med 86%.

Wordzee har den klart högsta ARPDAU och monetiseringspotential vi har sett i ett spel från MAG och vi fortsätter att se positivt på möjligheterna att skala upp spelet. Under Q1 var Wordzee det spel i portföljen som attraherade majoriteten av investeringarna i user acquisition.

Vi redovisar även ett rekordhögt spelbidrag på 38,5 MSEK. Spelbidraget är marginalen som är kvar från försäljningen efter avdrag för plattformavgifter och user acquisition. Att vi nu rapporterar det högsta spelbidraget någonsin som publikt bolag visar att vi är på rätt spår.

Vi kan också glädjas över att mer än 90% av Quizkampenspelarna i slutet av november spelade den nya generationen av spelet. Nya Quizkampen är nu också den enda version som finns tillgänglig för nedladdning. Teamet kan nu fokusera på utvecklingen av en enda produkt och MAG drar nytta av en klart högre ARPDAU för hela spelarbasen. Den största kommande uppdateringen i Nya Quizkampen är integrationen av livesändningar. Vi siktar på att starta dessa liveshower för hela vår tysktalande spelarbas inom loppet av vårt finansiella Q2, som slutar den sista februari.

Efter kvartalets slut utannonserade vi även förvärvet av den svenska mobilspelsutvecklaren Apprope. Bolaget grundades 2012 och är mest känt för sitt spel WordBubbles som har nått runt 100 MSEK i livstidsförsäljning och laddats ner tio miljoner gånger. Apprope gjorde sitt senaste finansiella år, som avslutades augusti 2020, en vinst på 11,4 MSEK. Förvärvet av Apprope slutfördes formellt den 4 januari och kommer att bidra med nästan två hela månader till resultatet i Q2.

Vi fortsätter att exekvera på vår strategi med ständiga förbättringar av existerande spel samt investeringar i både user acquisition och utveckling av nya spel, med målet att växa ytterligare i omsättning och spelbidrag. 2021 har startat riktigt bra och jag ser fram emot att se vad vi kan leverera tillsammans med våra nya team från Primetime och Apprope som båda anslutit sig till MAG under de senaste månaderna,” säger Daniel Hasselberg, VD på MAG Interactive.

Presentation & rapport
Den 20 januari 2021 kl. 10:00 presenterar VD Daniel Hasselberg och CFO Magnus Wiklander delårsrapporten på Twitch. Presentationen ges på engelska. Länk till Twitch-kanalen här http://www.twitch.com/maginteractive. Daniel Hasselberg kommer även svara på frågor på Twitter under dagen, skriv till @d_hasselberg eller @maginteractive. Mer information och den fullständiga rapporten finns tillgänglig på https://www.maginteractive.com/sv/investerare/investor-relations/rapporter/.

Denna information är sådan information som MAG Interactive AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 januari 2021 klockan 08:00.

Ladda ner