Logotype

MAG Interactive AB (publ) publicerar delårsrapport september-maj 2023/2024

MAG Interactive var fortsatt lönsamt under Q3. Lägre volymer av user acquisition resulterade i en minskning av nettoomsättningen med 20% jämfört med samma period föregående år. Crozzle fortsätter att utvecklas väl under mjuklanseringen.

Perioden mars – maj 2024 i sammandrag:

 • Justerad EBITDA för kvartalet var 18 185 TSEK (21 971 TSEK), en minskning med 3 787 TSEK
 • Koncernens nettoomsättning för kvartalet var 70 731 TSEK (88 648 TSEK), vilket motsvarar en minskning med 20%
 • Koncernens spelbidrag för kvartalet var 48 147 TSEK (57 451 TSEK), en minskning med 16%
 • Genomsnittlig intjäning per dagligt aktiv användare (ARPDAU) var för kvartalet 6,3 US cents (7,1 US cents), en minskning med 11%
 • Resultat per aktie under kvartalet var 0,13 SEK/aktie (0,31 SEK/aktie)
 • Justerat resultat per aktie under kvartalet var 0,13 SEK/aktie (0,25 SEK/aktie)
 • Kostnader för user acquisition för kvartalet uppgick till 12 334 TSEK (19 152 TSEK)
 • Dagligt och månatligt antal spelare (DAU och MAU) var 1,1 miljoner respektive 2,9 miljoner under kvartalet, en minskning med 13% respektive 14%

VD-kommentar i sammandrag

“Vi är glada att rapportera ännu ett lönsamt kvartal där vi bygger kassa och bibehåller stabila dagligt aktiva användare (DAU) jämfört med föregående kvartal. Intäkterna i Q3 uppgick till 71 MSEK, en minskning med 2% jämfört med Q2. DAU förblev stabilt på 1,1 miljoner – samma som i Q2 och Q1 – vilket visar hur robust vår kärnverksamhet är. Investeringar i user acquisition (UA) ökade med 4 MSEK jämfört med Q2, vilket är positivt, men inte riktigt till den nivå vi behöver nå för att vända till tillväxt. Vår kassa växte till 116 MSEK medan EBITDA uppgick till 18 MSEK, vilket resulterade i en sund EBITDA-marginal på 26%.

“Mjuklanseringen av vårt nya korsordsspel Crozzle fortsätter att utvecklas väl. Spelet visar stark retention samt god avkastning på UA-investeringar. Dessa positiva resultat motiverar oss att gradvis öka marknadsföringsinsatserna och utöka testerna till fler marknader. Även om spelet inte är globalt lanserat ännu, förväntar vi oss att Crozzle når denna milstolpe inom de kommande månaderna. Det är tydligt att teamets fokuserade arbete har lönat sig. Givet att spelet fortsätter på denna bana, kommer Crozzle att bli ett starkt långsiktigt tillskott till vår ordspelsportfölj.

“Våra största livespel, QuizDuel och Wordzee, fortsätter att utvecklas med nya funktioner och förbättringar. Vi har också kunnat investera något mer i UA under Q3 i dessa spel jämfört med Q2. Vår UA-strategi är att maximera investeringsvolymerna så länge den förväntade avkastningen håller sig inom vår målbild om full återbetalning inom 180 dagar.

“Vi arbetar intensivt för att låsa upp fler möjligheter inom UA för att kunna gå in i en ny tillväxtfas för bolaget. Även om UA-investeringarna ännu inte nått de nivåer vi har som målsättning, ser vi ökad potential i produkterna med lanseringar av nya funktioner som påverkar prestandan positivt.

“De stabila, mogna kohorterna av användare och intäkter som byggts upp under det senaste decenniet ger oss möjligheten att fortsätta investera i långsiktig tillväxt och utveckla vårt sätt att bygga spel. Den modulära spelutvecklingsstrategi, som vi har beskrivit under det senaste året, är grundpelaren för vår framtida utveckling.

“Vi fortsätter att fokusera på att förbättra vår kapacitet för spelutveckling och att leverera exceptionella upplevelser till våra lojala spelare. En stark position med en lojal spelarbas tillsammans med ett talangfullt och dedikerat team ger oss en stark tilltro till vår förmåga att genomföra våra planer. Vi ser fram emot att se effekten av vårt nya tillvägagångssätt att bygga spel samt den kontinuerliga uppbyggnaden av Crozzle,” säger Daniel Hasselberg, VD på MAG Interactive.

Perioden september 2023 – maj 2024 i sammandrag (9 månader):

 • Justerad EBITDA för perioden var 57 974 TSEK (28 668 TSEK), en ökning med 29 305 TSEK
 • Koncernens nettoomsättning för perioden var 219 362 TSEK (282 087 TSEK), vilket motsvarar en minskning med 22%
 • Koncernens spelbidrag för perioden var 156 485 TSEK (133 530 TSEK), en ökning med 17%
 • Genomsnittlig intjäning per dagligt aktiv användare (ARPDAU) var för perioden 6,6 US cents (7,6 US cents), en minskning med 13%
 • Resultat per aktie under perioden var -0,18 SEK/aktie (-0,23 SEK/aktie)
 • Justerat resultat per aktie under perioden var 0,81 SEK/aktie (-0,43 SEK/aktie)
 • Kostnader för user acquisition för perioden uppgick till 31 774 TSEK (111 477 TSEK)
 • Dagligt och månatligt antal spelare (DAU och MAU) var 1,1 miljoner respektive 3,0 miljoner under perioden, en minskning med 11% respektive 16%

Presentation & rapport
Den 26 juni 2024 kl. 10:00 presenterar VD Daniel Hasselberg och CFO Magnus Wiklander delårsrapporten på Twitch. Presentationen ges på engelska. Länk till Twitch-kanalen: http://www.twitch.com/maginteractive. Daniel Hasselberg kommer även svara på frågor på den sociala media-plattformen X, tidigare känd som Twitter, under dagen, skriv till @d_hasselberg eller @maginteractive. Mer information och den fullständiga rapporten finns tillgänglig på https://www.maginteractive.com/sv/investerare/investor-relations/rapporter/.


Denna information är sådan information som MAG Interactive AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 juni 2024 klockan 08:00.

Ladda ner