Logotype

MAG Interactive AB (publ) publicerar delårsrapport september-november 2022/2023

MAG nådde sin högsta kvartalsomsättning hittills; nettoomsättningen växte med 39% till 97 MSEK och ARPDAU ökade 38% jämfört med samma kvartal föregående år. Investeringarna i user acquisition växte till rekordnivån 51 MSEK.

Perioden september 2022 – november 2022 i sammandrag:

  • Koncernens nettoomsättning för perioden var 97 327 TSEK (69 838 TSEK), vilket motsvarar en ökning med 39% jämfört med samma period föregående år
  • EBITDA för perioden var 3 TSEK (17 133 TSEK)
  • Justerad EBITDA för perioden var 209 TSEK (16 343 TSEK) (periodens justering avser sociala avgifter för omvärdering av optionsprogram)
  • Koncernens spelbidrag för perioden var 33 136 TSEK (47 819 TSEK), en minskning med 31% jämfört med samma period föregående år
  • Genomsnittlig intjäning per dagligt aktiv användare (ARPDAU) var för perioden 7,8 US cents (5,7 US cents), en ökning med 38% jämfört med samma period föregående år
  • Resultat per aktie under kvartalet var -0,42 SEK/aktie (0,14 SEK/aktie)
  • Kostnader för user acquisition för perioden uppgick till 51 154 TSEK (14 541 TSEK)
  • Dagligt och månatligt antal spelare (DAU och MAU) var 1,2 miljoner respektive 3,5 miljoner under kvartalet, en minskning med 19% respektive 30% jämfört med samma period föregående år

VD-kommentar i sammandrag

“Vi inleder det finansiella året med en omsättningstillväxt på 39% jämfört med föregående år och når 97 MSEK under det första kvartalet. Detta är den högsta kvartalsomsättningen i bolagets historia och vi ser det som ett resultat av stabil utveckling av våra livespel i kombination med framgångsrika investeringar i User Acquisition (UA). Vi ser också positiva effekter från en stärkt USD relativt den svenska kronan jämfört med föregående år. Den genomsnittliga intäkten per dagligt aktiv användare (ARPDAU) ökade med 38% jämfört med föregående år och når 7,8 US cent.

“UA-investeringarna växte i Q1 till 51 MSEK och nådde därmed sin högst nivå någonsin i ett enskilt kvartal. Majoriteten av UA-investeringarna skedde i Wordzee. Som alltid är vi noggranna i styrningen mot sunda återbetalningstider och kompromissar aldrig med lönsamheten i våra UA-kampanjer.

“Wordzee fortsätter att slå våra förväntningar och levererar ännu ett rekordkvartal vad gäller omsättning. Fortsatta produktförbättringar i kombination med framgångsrika investeringar i UA är nyckeln till kvartalets omsättningsrekord såväl som till Wordzees framtida tillväxt.

“Tile Mansion har ökat sin dagligt aktiva användarbas (DAU) och omsättning under Q1, jämfört med lanseringskvartalet i Q4. Under Q2 öppnar vi upp flera marknader baserat på positiva resultat från engelskspråkiga marknader under Q1. Spelet är fortfarande i ett tidigt utvecklingsskede och vi förväntar oss att det ska kunna fortsätta att växa under de kommande kvartalen.

“Jämfört med föregående kvartal är DAU relativt stabilt (-5%). En effekt av att mer högkvalitativa användare kommer in i spelen kan ses i ökningen av intäkter från in-app-köp (IAP) relativt motsvarande period förra året. IAP-intäkterna ökade med 75% och visar att spelarnas benägenhet att spendera pengar har ökat på ett betydande sätt jämfört med föregående år.

“Jag vill ge ett stort tack till teamen på MAG för arbetet med att leverera ytterligare ett starkt kvartal och vill även uttrycka tacksamhet till våra aktieägare för det fortsatta stödet i vårt arbete att bygga ett ännu bättre och starkare bolag för framtiden,” säger Daniel Hasselberg, VD på MAG Interactive.

Presentation & rapport
Den 18 januari 2023 kl. 10:00 presenterar VD Daniel Hasselberg och CFO Magnus Wiklander delårsrapporten på Twitch. Presentationen ges på engelska. Länk till Twitch-kanalen här http://www.twitch.com/maginteractive. Daniel Hasselberg kommer även svara på frågor på Twitter under dagen, skriv till @d_hasselberg eller @maginteractive. Mer information och den fullständiga rapporten finns tillgänglig på https://www.maginteractive.com/sv/investerare/investor-relations/rapporter/.

Denna information är sådan information som MAG Interactive AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 januari 2023 klockan 08:00.

Ladda ner