Logotype

MAG Interactive AB (publ) publicerar delårsrapport september-februari 2022/2023

MAG nådde den högsta Q2-omsättningen hittills; nettoomsättningen ökade 25% till 96 MSEK och ARPDAU växte 32% jämfört med samma kvartal föregående år.

Perioden december 2022 – februari 2023 i sammandrag:

 • Koncernens nettoomsättning för perioden var 96 113 TSEK (76 772 TSEK), vilket motsvarar en ökning med 25 %
 • EBITDA för perioden var 9 826 TSEK (21 541 TSEK)
 • Koncernens spelbidrag för perioden var 42 944 TSEK (54 072 TSEK), en minskning med 21 %
 • Genomsnittlig intjäning per dagligt aktiv användare (ARPDAU) var för perioden 7,8 US cents (6,0 US cents), en ökning med 32 %
 • Resultat per aktie under kvartalet var −0,12 SEK/aktie (0,29 SEK/aktie)
 • Kostnader för user acquisition för perioden uppgick till 41 171 TSEK (13 981 TSEK)
 • Dagligt och månatligt antal spelare (DAU och MAU) var 1,3 miljoner respektive 3,7 miljoner under kvartalet, en minskning med 15 % respektive 26 %

VD-kommentar i sammandrag

“Omsättningen ökar med 25% jämfört med samma period förra året och gör detta till vårt bästa Q2 någonsin. Jämfört med Q1 är omsättningen stabil i SEK men något högre i USD. Det faktum att omsättningen förblir stabil i Q2, samtidigt som investeringarna i user acquisition (UA) är cirka 10 MSEK lägre, visar att UA-investeringar i tidigare kvartal bidrar på ett betydande sätt.

“För en utomstående betraktare kan det vara värdefullt att se hur snabbt lönsamheten återhämtar sig när UA-investeringar inte ökar sekventiellt. EBITDA-marginalen i Q2 var 10% - jämfört med 0% i Q1 - och med tanke på den nuvarande takten av investeringar i UA förväntar vi oss att marginalerna fortsätter att förbättras. Vår kassa har vuxit sedan Q2 förra året, samtidigt som vi har ökat intäktsbasen betydligt genom investeringar i UA.

“Våra dagligt aktiva användare (DAU) ökade med 8% jämfört med Q1. Detta beror delvis på en växande DAU i Wordzee som drivs av UA och delvis på en ökning av nedladdningar och förbättrad retention av QuizDuel.

“Jämfört med förra årets Q2 är DAU ner med 15%, vilket följer mönstret med färre nya men mer högkvalitativa spelare, som beskrivits i tidigare kvartalsrapporter. Kopplat till den förbättrade användarkvaliteten ser vi en ökning av IAP-intäkterna jämfört med föregående år på 55%, och även av den genomsnittliga intäkten per dagligt aktiva användare (ARPDAU), som är upp 32%.

“Vi fortsätter att vara entusiastiska över potentialen för våra nya spel och hoppas kunna dela med oss av mer nyheter om deras utveckling under Q3. Det multiplayer-ordspel som nämndes i Q1-rapporten fortsätter att utveckla sig i en bra riktning med starkare siffror för varje nytt marknadstest.

“Tack vare att vi har ett väl fungerande UA-maskineri kan vi också aktivt kontrollera vårt kassaflöde. Vi har en mycket positiv syn på vår verksamhet och strävar efter att fortsätta vår tillväxtresa i många år framöver,” säger Daniel Hasselberg, VD på MAG Interactive.

Perioden september 2022 – februari 2023 i sammandrag (6 månader):

 • Koncernens nettoomsättning för perioden var 193 439 TSEK (146 610 TSEK), vilket motsvarar en ökning med 32 %
 • EBITDA för perioden var 9 829 TSEK (38 674 TSEK)
 • Koncernens spelbidrag för perioden var 76 079 TSEK (101 892 TSEK), en minskning med 25 %
 • Genomsnittlig intjäning per dagligt aktiv användare (ARPDAU) var för perioden 7,8 US cents (5,8 US cents), en ökning med 35 %
 • Resultat per aktie under perioden var −0,54 SEK/aktie (0,43 SEK/aktie)

Presentation & rapport

Den 29 mars 2023 kl. 08:00 publiceras en video med VD Daniel Hasselberg och CFO Magnus Wiklanders presentation av delårsrapporten på MAGs Youtube kanal: https://www.youtube.com/@maginteractive. Presentationen ges på engelska. Daniel Hasselberg kommer även svara på frågor på Twitter under dagen, skriv till @d_hasselberg eller @maginteractive. Mer information och den fullständiga rapporten finns tillgänglig på https://www.maginteractive.com/sv/investerare/investor-relations/rapporter/.

Denna information är sådan information som MAG Interactive AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 mars 2023 klockan 08:00

Ladda ner