Logotype

MAG Interactive AB (publ) publicerar delårsrapport september-maj 2020/2021

MAG når den högsta kvartalsomsättningen i bolagets historia med 81,4 MSEK tack vare förbättrad ARPDAU över hela spelportföljen. Omsättningen ökade med 26% och ARPDAU med 84% jämfört med samma period föregående år.

Perioden mars 2021 – maj 2021 i sammandrag:

 • Koncernens nettoomsättning för perioden var 81 381 TSEK (64 838 TSEK), vilket motsvarar en ökning med 26% jämfört med samma period föregående år
 • EBITDA för perioden var 15 252 TSEK (3 404 TSEK)
 • Justerad EBITDA för perioden var 15 926 TSEK (3 611 TSEK) (justerad EBITDA avser justerat jämförelsetal avseende förvärvsrelaterade kostnader och sociala avgifter för omvärdering av optionsprogram)
 • Koncernens spelbidrag för perioden var 48 912 TSEK (30 710 TSEK), en ökning med 59% jämfört med samma period föregående år
 • Genomsnittlig intjäning per dagligt aktiv användare (ARPDAU) var för perioden 5,5 US cents (3,0 US cents), en ökning med 84% jämfört med samma period föregående år
 • Resultat per aktie under kvartalet var 0,05 SEK/aktie (-0,25 SEK/aktie)
 • Kostnader för user acquisition för perioden uppgick till 23 323 TSEK (26 271 TSEK)
 • Dagligt och månatligt antal spelare (DAU och MAU) var 1,9 miljoner respektive 6,2 miljoner under kvartalet, en minskning med 20% respektive 25% jämfört med samma period föregående år. Minskningen relativt föregående år kan främst härledas till extraordinära nedladdningssiffror kopplat till lockdowns under våren 2020.

VD kommentar i sammandrag

“Idag kan vi stolt presentera den högsta kvartalsomsättningen i MAGs historia. Samtidigt som vi omsätter rekordhöga 81,4 MSEK och investerar i user acquisition på en bra nivå genererar vi en EBITDA om 15,3 MSEK.

Det här kvartalets positiva EBIT i kombination med en EBITDA-marginal på 19% är steg i rätt riktning mot vårt långsiktiga mål om en EBIT-marginal på minst 20%. Omsättningen har ökat med 26% (47% mätt i USD) jämfört med förra årets Q3 och genomsnittlig ARPDAU har stigit med 84% och når nu 5,5 cent.

Jag vill rikta ett stort tack till alla på MAG som bidragit till det här rekordkvartalet. Att vi lyckas åstadkomma så fina resultat under ovanligt svåra omständigheter är något att vara stolta över,” säger Daniel Hasselberg, VD på MAG Interactive.

Perioden september 2020 – maj 2021 i sammandrag (9 månader):

 • Koncernens nettoomsättning för perioden var 216 937 TSEK (162 467 TSEK), vilket motsvarar en ökning med 34% jämfört med samma period föregående år
 • EBITDA för perioden var 34 874 TSEK (13 493 TSEK)
 • Justerad EBITDA för perioden var 37 115 TSEK (13 682 TSEK) (justerat EBITDA avser justerat jämförelsetal avseende förvärvsrelaterade kostnader och sociala avgifter för omvärdering av optionsprogram)
 • Koncernens spelbidrag för perioden var 129 427 TSEK (94 073 TSEK), en ökning med 38% jämfört med samma period föregående år
 • Resultat per aktie under perioden var -0,03 SEK/aktie (-0,52 SEK/aktie)

Presentation & rapport
Den 30 juni 2021 kl. 10:00 presenterar VD Daniel Hasselberg och CFO Magnus Wiklander delårsrapporten på Twitch. Presentationen ges på engelska. Länk till Twitch-kanalen här http://www.twitch.com/maginteractive. Daniel Hasselberg kommer även svara på frågor på Twitter under dagen, skriv till @d_hasselberg eller @maginteractive. Mer information och den fullständiga rapporten finns tillgänglig på https://www.maginteractive.com/sv/investerare/investor-relations/rapporter/.

Denna information är sådan information som MAG Interactive AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 juni 2021 klockan 08:00.

Ladda ner