Logotype

Valberedning i MAG Interactive AB (publ) inför årsstämman 2025

Valberedning i MAG Interactive fastställd inför årsstämman 2025.

Stockholm, Sverige - 27 juni 2024 - Per den sista april var den största ägaren i MAG Interactive AB (publ) VD Daniel Hasselberg (genom NMO Invest AB) och de fyra nästföljande var Kaj Nygren (genom Playful Days AB), Avanza Pension, Swedbank Robur Fonder och Nordnet Pensionsförsäkring AB.

Valberedning i MAG Interactive AB (publ) inför årsstämman 2025:

Joachim Spetz, representerar Swedbank Robur Fonder
Kaj Nygren, representerar NMO Invest AB och Playful Days AB 
Johan Persson, representerar sig själv, Fredrik Stenh och Anders Larsson
Adjungerad: Jonas Eriksson, Styrelseordförande i MAG Interactive AB

Årsstämman för 2025 kommer att hållas den 22 januari 2025 i Stockholm.  

Kontaktperson för valberedningen är Kaj Nygren, kaj@maginteractive.se