Logotype

Valberedning i MAG Interactive AB (publ) inför årsstämman 2023

Valberedning i MAG Interactive fastställd inför årsstämman 2023.

Stockholm, Sverige - 30 juni 2022 - Per den sista april var den största ägaren i MAG Interactive AB (publ) VD Daniel Hasselberg (genom NMO Invest AB) och de fyra nästföljande var Kaj Nygren (genom Playful Days AB), Avanza Pension, Didner & Gerge Fonder och Swedbank Robur Fonder.

Valberedning i MAG Interactive AB (publ) inför årsstämman 2023:

Joachim Spetz, representerar Swedbank Robur Fonder
Henrik Sandell, representerar Didner & Gerge Fonder
Kaj Nygren, representerar NMO Invest AB och Playful Days AB
Johan Persson, representerar sig själv, RSUV AB, Fredrik Stenh och Anders Larsson
Adjungerad: Jonas Eriksson, Styrelseordförande i MAG Interactive AB

Årsstämman för 2023 kommer att hållas den 18 januari 2023 i Stockholm. 

Kontaktperson för valberedningen är Kaj Nygren, kaj@maginteractive.se