Logotype

Styrelse och Ledning 

Enligt bolagsordningen för MAG Interactive ska styrelsen bestå av fem till tio styrelsemedlemmar som utses av bolagsstämman, utan suppleanter. Styrelsen i MAG Interactive består av sex styrelsemedlemmar utsedda av bolagsstämman för perioden tills slutet av årsstämman som ska hållas 2018 för räkenskapsåret 2017/2018.

Styrelse

Birgitta Stymne Göransson, ordförande i styrelsen

Birgitta Stymne Göransson är ordförande i styrelsen för MAG Interactive sedan 2018.
Född 1957

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i BCB Medical Oy samt styrelseledamot i Elekta, Pandora A/S, Sportamore och Midsona.  
Avslutade uppdrag: Birgitta Stymne Göransson har tidigare bland annat varit VD för Memira och för Semantix, och har en bakgrund inom konsumentvaror, medtech och IT/telekom.
Utbildning: Birgitta Stymne Göransson har en MSc i kemi och bioteknik från KTH, och en MBA från Harvard Business School.
Aktier: Birgitta Stymne Göransson äger 10 000 aktier i MAG Interactive.
Birgitta är oberoende till såväl större aktieägare samt till bolaget och dess ledning.

Daniel Hasselberg 

Daniel Hasselberg är styrelseledamot i MAG Interactive sedan 2014 och verkställande direktör för MAG Interactive sedan 2013
Född 1973

Övriga pågående uppdrag: Daniel Hasselberg är också styrelseledamot i MAG
Games Limited, MAG Interactive, Mobile Access Group Sweden AB och NMO Invest AB.
Avslutade uppdrag: Under de senaste fem åren har Daniel Hasselberg varit, men är inte längre, styrelsesuppleant i Gaming on the Tail AB.
Utbildning: Daniel Hasselberg har en masterexamen i teknisk fysik från Uppsala universitet.
Aktier: Daniel Hasselberg innehar 3 046 666st aktier i bolaget
Daniel är varken oberoende till större aktieägare eller bolaget och dess ledning.

Andras Vajlok 

Andras Vajlok är styrelseledamot i MAG Interactive sedan 2018.
Född 1970

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Small Giant Games Oy samt styrelsemedlem i Like a Boss Games AB och United Spaces. 
Avslutade uppdrag: Andras Vajlok har tidigare bland annat varit CFO på Paradox Interactive.
Utbildning: Andras Vajlok har en civilekonomexamen från Handelshögskolan Göteborg.
Aktier: Andras Vajlok äger 351 936 aktier, privat och via andra bolag, i MAG Interactive.
Andras är oberoende till såväl större aktieägare samt till bolaget och dess ledning.

Teemu Huuhtanen

Teemu Huuhtanen är styrelseledamot i MAG Interactive sedan 2013.
Född 1971

Övriga pågående uppdrag: Teemu Huuhtanen är också verkställande direktör för Next Games Oyj, styrelseledamot i Armada Interactive Oy, Pilke Helsinki Oy, Rabbit Films Oy, och Vaah Holdings Oy, samt styrelsesuppleant i Dark May Oy och Helsinki Game- Works Oy.
Avslutade uppdrag: Under de senaste fem åren har Teemu Huuhtanen varit, men är inte längre, Vice President Mergers & Acquisitions för Rovio Entertainment Oyj samt Executive Vice President Markering and Business Development för Sulake Corporation Oy.
Utbildning: Teemu Huuhtanen har en kandidatexamen i företagsekonomi
från Preston University.
Aktier: Teemu Huuhtanen innehar inte några aktier eller andra finansiella instrument i bolaget. Teemu är oberoende till såväl större aktieägare samt till bolaget och dess ledning.

Taina Malén

Taina Malén är styrelseledamot i MAG Interactive sedan 2018.
Född 1967

Övriga pågående uppdrag: CMO, global marknadschef och vice VD på Star Stable Entertainment AB.
Avslutade uppdrag: Taina Malén har tidigare haft flera befattningar inom musik och skivbolagsbranschen, och har bland annat arbetat som nordisk marknadsdirektör på CANAL+ och som vice VD på MSL PR. Taina Malén är medgrundare och investerare i Esportal AB, där hon även sitter i styrelsen. Taina Malén har tidigare varit styrelseledamot i bland annat WIMP (idag TIDAL) och Telegram Records.
Utbildning: Taina Malén har gått en utbildning i Business Economy på Handelshögskolan i Stockholm.
Aktier: Taina Malén innehar inte några aktier eller andra finansiella instrument i bolaget. Taina är oberoende till såväl större aktieägare samt till bolaget och dess ledning.

Ledning

Daniel Hasselberg 

Daniel Hasselberg är verkställande direktör för MAG Interactive sedan 2013.
Född 1973

Övriga pågående uppdrag: Daniel Hasselberg är också styrelseledamot i MAG
Games Limited, MAG Interactive, Mobile Access Group Sweden AB och NMO Invest AB.
Avslutade uppdrag: Under de senaste fem åren har Daniel Hasselberg varit, men är inte längre, styrelsesuppleant i Gaming on the Tail AB.
Utbildning: Daniel Hasselberg har en masterexamen i teknisk fysik från Uppsala universitet.

Magnus Wiklander

Magnus Wiklander är finansdirektör för MAG Interactive sedan 2017.
Född1973

Övriga pågående uppdrag: Magnus Wiklander är också styrelsesuppleant i Widespace Holding AB.
Avslutade uppdrag: Under de senaste fem åren har Magnus Wiklander varit, men är inte längre, styrelseledamot i M Wiklander AB samt finansdirektör för Widespace AB.

Utbildning: Magnus Wiklander har en masterexamen i teknisk fysik från Chalmers Tekniska Högskola, samt en masterexamen i avancerad kommunikation från Imperial College.

Kaj Nygren 

Kaj Nygren är utvecklingsansvarig för MAG Interactive sedan 2010.
Född 1970

Övriga pågående uppdrag: Kaj Nygren är också styrelseledamot i MAG Games
Limited, MAG Interactive, Mobile Access Group Sweden AB och Playful Days AB.
Utbildning: Kaj Nygren har en masterexamen i datateknik från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).

Johan Persson

Johan Persson är Produktchef för MAG Interactive sedan 2010.
Född1981

Övriga pågående uppdrag: Johan Persson är också styrelseordförande i Gumbler AB, samt styrelseledamot i MAG Interactive och Johan Persson Holding AB.
Utbildning: Johan Persson har studerat magisterprogrammet i datavetenskap vid Uppsala universitet.

David Amor

David Amor är Affärsutvecklingsansvarig för MAG Interactive sedan 2015.
Född: 1972

Övriga pågående uppdrag:  David Amor är också styrelseledamot i 126 Marine Parade (Brighton) Limited, Picnic Games Limited, Sabre Studios Limited, och Sentinel Studios Limited.
Avslutade uppdrag: Under de senaste fem åren har David Amor varit, men är inte längre, styrelseledamot i Delinquent Interactive Limited (numera MAG Games Limited), Futurlab Meta Limited, Hall Get Involved Limited, Innocent Interactive Limited, Relentless Software Limited och Relentless Studios Limited.
Utbildning: David Amor har studerat matematik, ekonomi och datateknik vid Haywards Heath Sixth Form College.

Patric Blixt

Patric Blixt är Marknadschef för MAG Interactive sedan 2018
Född 1969

Övriga pågående uppdrag: Patric Blixt är också styrelseledamot i Kitab Sawti AB, Påmind AB, In-Grid AB, Swedish Hasbeens AB, Oscorp AB, Paper Street Soap Company AB, Fulgur AB, HugBen AB och A Spawn Point AB.
Utbildning: Patric Blixt har en Civilekonomexamen från Uppsala Universitet och marknadsföringsutbildning ifrån RMI Berghs.