Logotype

Styrelse och Ledning 

Enligt bolagsordningen för MAG Interactive ska styrelsen bestå av fem till tio styrelsemedlemmar som utses av bolagsstämman, utan suppleanter. Styrelsen i MAG Interactive består av fem styrelsemedlemmar utsedda av bolagsstämman för räkenskapsåret 2018/2019.

Aktieägare sedan enligt februari 2019 med uppdateringar enligt PDMR transaktioner, eller gjort tillgängligt för bolaget på annat sätt. Var god kontakta CFO magnus.wiklander@maginteractive.com om ni har kommentarer angående större aktieägare.

Styrelse

Birgitta Stymne Göransson, ordförande i styrelsen

Birgitta Stymne Göransson är ordförande i styrelsen för MAG Interactive sedan 2018.
Född 1957.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i BCB Medical Oy samt styrelseledamot i Elekta, Pandora A/S, Sportamore och Midsona.  
Avslutade uppdrag: Birgitta Stymne Göransson har tidigare bland annat varit VD för Memira och för Semantix, och har en bakgrund inom konsumentvaror, medtech och IT/telekom.
Utbildning: Birgitta Stymne Göransson har en MSc i kemi och bioteknik från KTH, och en MBA från Harvard Business School.
Aktier: Birgitta Stymne Göransson äger 35 000 aktier i MAG Interactive.
Birgitta är oberoende till såväl större aktieägare samt till bolaget och dess ledning.

Daniel Hasselberg 

Daniel Hasselberg är styrelseledamot i MAG Interactive sedan 2014 och verkställande direktör för MAG Interactive sedan 2013. Daniel Hasselberg var ordförande mellan 2010 och 2013.
Född 1973.

Övriga pågående uppdrag: Daniel Hasselberg är också styrelseledamot i MAG
Games Limited, Feo Media AB, MAG United AB oc Sonetel AB (publ) och NMO Invest AB.
Avslutade uppdrag: Under de senaste fem åren har Daniel Hasselberg varit, men är inte längre, styrelsesuppleant i Gaming on the Tail AB.
Utbildning: Daniel Hasselberg har en masterexamen i teknisk fysik från Uppsala universitet.
Aktieinnehav: Daniel Hasselberg innehar 3 111 666 stycken aktier i bolaget
Daniel är varken oberoende till större aktieägare eller bolaget och dess ledning.

Andras Vajlok 

Andras Vajlok är styrelseledamot i MAG Interactive sedan 2018.
Född 1970.

Övriga pågående uppdrag: Styrelsemedlem i Like a Boss Games AB och United Spaces. 
Avslutade uppdrag: Andras Vajlok har tidigare bland annat varit CFO på Paradox Interactive.
Utbildning: Andras Vajlok har en civilekonomexamen från Handelshögskolan Göteborg.
Aktieinnehav: Andras Vajlok äger 501 075 aktier, privat och via andra bolag, i MAG Interactive.
Andras är oberoende till såväl större aktieägare samt till bolaget och dess ledning.

Teemu Huuhtanen

Teemu Huuhtanen är styrelseledamot i MAG Interactive sedan 2013.
Född 1971.

Övriga pågående uppdrag: Teemu Huuhtanen är också verkställande direktör för Next Games Oyj, styrelseledamot i Armada Interactive Oy, Pilke Helsinki Oy, Rabbit Films Oy, och Vaah Holdings Oy, samt styrelsesuppleant i Dark May Oy och Helsinki Game- Works Oy.
Avslutade uppdrag: Under de senaste fem åren har Teemu Huuhtanen varit, men är inte längre, Vice President Mergers & Acquisitions för Rovio Entertainment Oyj samt Executive Vice President Markering and Business Development för Sulake Corporation Oy.
Utbildning: Teemu Huuhtanen har en kandidatexamen i företagsekonomi
från Preston University.
Aktieinnehav: Teemu Huuhtanen innehar inte några aktier eller andra finansiella instrument i bolaget. Teemu är oberoende till såväl större aktieägare samt till bolaget och dess ledning.

Taina Malén

Taina Malén är styrelseledamot i MAG Interactive sedan 2018.
Född 1967.

Övriga pågående uppdrag: CMO, global marknadschef och vice VD på Star Stable Entertainment AB.
Avslutade uppdrag: Taina Malén har tidigare haft flera befattningar inom musik och skivbolagsbranschen, och har bland annat arbetat som nordisk marknadsdirektör på CANAL+ och som vice VD på MSL PR. Taina Malén är medgrundare och investerare i Esportal AB, där hon även sitter i styrelsen. Taina Malén har tidigare varit styrelseledamot i bland annat WIMP (idag TIDAL) och Telegram Records.
Utbildning: Taina Malén har gått en utbildning i Business Economy på Handelshögskolan i Stockholm.
Aktieinnehav: Taina Malén innehar inte några aktier eller andra finansiella instrument i bolaget. Taina är oberoende till såväl större aktieägare samt till bolaget och dess ledning.

Ledning

Daniel Hasselberg 

Verkställande Direktör för MAG Interactive sedan 2013.
Född 1973.

Övriga pågående uppdrag: Daniel Hasselberg är också styrelseledamot i MAG
Games Limited, MAG Interactive, Mobile Access Group Sweden AB och NMO Invest AB.
Avslutade uppdrag: Under de senaste fem åren har Daniel Hasselberg varit, men är inte längre, styrelsesuppleant i Gaming on the Tail AB.
Utbildning: Daniel Hasselberg har en masterexamen i teknisk fysik från Uppsala universitet.

Aktieinnehav: Daniel Hasselberg äger 3 111 666 stycken aktier i bolaget.

Magnus Wiklander

Finansdirektör för MAG Interactive sedan 2017.
Född 1973.

Övriga pågående uppdrag: Magnus Wiklander är också styrelsesuppleant i Widespace Holding AB.
Avslutade uppdrag: Under de senaste fem åren har Magnus Wiklander varit, men är inte längre, styrelseledamot i M Wiklander AB samt finansdirektör för Widespace AB.

Utbildning: Magnus Wiklander har en masterexamen i teknisk fysik från Chalmers Tekniska Högskola, samt en masterexamen i avancerad kommunikation från Imperial College.

Optionsinnehav: Magnus Wiklander innehar 233 175 teckningsoptioner i bolaget.

Kaj Nygren 

Teknikchef för MAG Interactive sedan 2010.
Född 1970.

Övriga pågående uppdrag: Kaj Nygren är också styrelseledamot i MAG Games
Limited, Mobile Access Group Sweden AB och Playful Days AB.
Avslutade uppdrag: Under de senaste fem åren har Kaj Nygren varit, men är inte längre, styrelseledamot i MAG Interactive.
Utbildning:
 Kaj Nygren har en masterexamen i datateknik från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).

Aktieinnehav: Kaj Nygren äger 3 025 439 aktier i bolaget. 

Johan Persson

Produktchef för MAG Interactive sedan 2010.
Född 1981.

Övriga pågående uppdrag: Johan Persson är också styrelseordförande i Gumbler AB, samt styrelseledamot i Johan Persson Holding AB. 
Avslutade uppdrag: Under de senaste fem åren har Johan Persson varit, men är inte längre, styrelseledamot i MAG Interactive.
Utbildning:
Johan Persson har studerat magisterprogrammet i datavetenskap vid Uppsala universitet.

Aktieinnehav: Johan Persson äger 1 499 560 aktier i bolaget. 

David Amor

Affärsutvecklingsansvarig för MAG Interactive sedan 2015.
Född 1972.

Övriga pågående uppdrag:  David Amor är också styrelseledamot i 126 Marine Parade (Brighton) Limited, Picnic Games Limited, Sabre Studios Limited, och Sentinel Studios Limited.
Avslutade uppdrag: Under de senaste fem åren har David Amor varit, men är inte längre, styrelseledamot i Delinquent Interactive Limited (numera MAG Games Limited), Futurlab Meta Limited, Hall Get Involved Limited, Innocent Interactive Limited, Relentless Software Limited och Relentless Studios Limited.
Utbildning: David Amor har studerat matematik, ekonomi och datateknik vid Haywards Heath Sixth Form College.

Optionsinnehav: David Amor innehar 30 000 teckningsoptioner i bolaget.

Patric Blixt

Marknadschef för MAG Interactive sedan 2018.
Född 1969.

Övriga pågående uppdrag: Patric Blixt är också styrelseledamot i Kitab Sawti AB, Påmind AB, In-Grid AB, Swedish Hasbeens AB, Oscorp AB, Paper Street Soap Company AB, Fulgur AB, HugBen AB och A Spawn Point AB.
Avslutade uppdrag: Under de senaste fem åren har Patric Blixt varit, men är inte längre, styrelseledamot i Byggvarulistan .
Utbildning:
Patric Blixt har en Civilekonomexamen från Uppsala Universitet och marknadsföringsexamen ifrån RMI Berghs.

Optionsinnehav: Patric Blixt innehar 100 000 teckningsoptioner i bolaget.

Sara Hjärtberg

HR-chef för MAG Interactive sedan 2019.
Född 1981.

Övriga pågående uppdrag: Sara Hjärtberg har inga pågående eller avslutade styrelseuppdrag.
Utbildning: Magisterexamen i personalvetenskap från Linköpings Universitet. 

Aktieinnehav: Sara Hjärtberg äger 3062 aktier i bolaget. 

MAG Interactive
Drottninggatan 95A
113 60 Stockholm
Sweden
SE556804352401

MAG GAMES LTD
BOSTEL HOUSE
37 WEST STREET
1ST FLOOR
BRIGHTON BN1 2RE
UNITED KINGDOM