Logotype

Styrelse och Ledning 

Enligt bolagsordningen för MAG Interactive ska styrelsen bestå av fem till tio styrelsemedlemmar som utses av bolagsstämman, utan suppleanter. Styrelsen i MAG Interactive består av sex styrelsemedlemmar utsedda av bolagsstämman 2023.

Aktieägare sedan enligt februari 2019 med uppdateringar enligt PDMR transaktioner, eller gjort tillgängligt för bolaget på annat sätt. Var god kontakta CFO magnus.wiklander@maginteractive.com om ni har kommentarer angående större aktieägare.

Styrelse

Jonas Eriksson, ordförande i styrelsen

Jonas Eriksson, född 1967, har varit medlem och ordförande i styrelsen för MAG Interactive sedan 2021.

Övriga pågående uppdrag: Jonas Eriksson är även styrelseordförande för Pepins Group, G-Loot Global Esports AB, United Robots i Sverige AB och Media Research i Östersund AB samt styrelseledamot för LRF Media Aktiebolag och Vinden Technology.
Avslutade uppdrag: Jonas Eriksson har tidigare varit VD och Chefredaktör för TT Nyhetsbyrån, VD för Canal Plus (numera C More), VD för Bonnier Tidskrifter, VD för LNK TV Litauen, ordförande för Retriver, ordförande SF Bio, ordförande Bonnier Home Entertainment, styrelseledamot i TV4 och i MTV Media Finland.
Utbildning: Har en civilekonomexamen från Mittuniversitetet i Sundsvall.
Aktier: Jonas Eriksson äger 75 930 aktier i MAG Interactive.
Jonas Eriksson är oberoende till såväl större aktieägare samt till bolaget och dess ledning.

Jonas Eriksson har deltagit i den obligatoriska halvdagsutbildningen ”Börsrätt för styrelseledamöter och ledande befattningshavare i noterade bolag”.

Daniel Hasselberg, styrelseledamot och vd 

Daniel Hasselberg, född 1973, är styrelseledamot i MAG Interactive sedan 2014 och verkställande direktör för MAG Interactive sedan 2013. Daniel Hasselberg var ordförande mellan 2010 och 2013.

Övriga pågående uppdrag: Daniel Hasselberg är även styrelseledamot i MAG
Games Limited, MAG United AB, NMO Invest AB, Sventertainment AB och Apprope AB.
Avslutade uppdrag: Under de senaste fem åren har Daniel Hasselberg varit, men är inte längre, styrelsesuppleant i Gaming on the Tail AB och styrelseledamot i Sonetel.
Utbildning: Har en masterexamen i teknisk fysik från Uppsala universitet.
Aktieinnehav: Daniel Hasselberg innehar 3 226 666 stycken aktier i bolaget.
Daniel Hasselberg är varken oberoende till större aktieägare eller bolaget och dess ledning.

Daniel Hasselberg har deltagit i den obligatoriska halvdagsutbildningen ”Börsrätt för styrelseledamöter och ledandebefattningshavare i noterade bolag”.

Britt Boeskov, styrelseledamot 

Britt Boeskov, född 1978, är styrelsemedlem i MAG Interactive sedan 2023.

Övriga pågående uppdrag: Britt Boeskov är en oberoende rådgivare och professionell styrelseledamot. Britt Boeskov sitter som styrelseledamot i Racecourse Media Group, UK och Gaming1, Belgien, samt är styrelseledamot i Mindway.ai, Danmark, och styrelseledamot i Better Collective (BETCO)
Avslutade uppdrag: Hon har tidigare arbetat 17 år på Kindred Group (KIND) i olika exekutiva befattningar, inklusive COO, CPO och CXO. 
Utbildning: Boeskov har en masterexamen från Copenhagen Business School i Intercultural Communication and Management. 
Aktieinnehav: Britt Boeskov äger 22 000 aktier i MAG Interactive.
Britt Boeskov är oberoende i förhållande till större aktieägare samt till bolaget och dess ledning.

Britt Boeskov har deltagit i den obligatoriska halvdagsutbildningen ”Börsrätt för styrelseledamöter och ledandebefattningshavare i noterade bolag”.

Åsa Linder, styrelseledamot

Åsa Linder, född 1972, är styrelsemedlem i MAG Interactive sedan 2023.

Övriga pågående uppdrag: Åsa Linder har olika uppdrag som oberoende interimskonsult inom ekonomi och finans men har inga övriga pågående styrelseuppdrag.
Avslutade uppdrag: Åsa Linder har arbetat som revisor på PwC, ekonomichef på Bonnier AB och CFO på Svensk Filmindustri. I rollen som oberoende konsult har Åsa arbetat med kunder som Sweco, MTG, AniCura, Tele2 och OKQ8. Åsa Linder har erfarenhet från att vara styrelseledamot från SF Norge, Motion Blur och Bonnier Solutions. 
Utbildning: Åsa Linder har en internationell ekonomexamen från Uppsala universitet och har studerat vid Université de Lausanne, École des Hautes Études Commerciales. 
Aktieinnehav: Åsa Linder äger 20 000 aktier i MAG Interactive. 
Åsa Linder är oberoende i förhållande till större aktieägare samt till bolaget och dess ledning.

Åsa Linder har deltagit i den obligatoriska halvdagsutbildningen ”Börsrätt för styrelseledamöter och ledandebefattningshavare i noterade bolag”.

Taina Malén, styrelseledamot

Taina Malén, född 1967, är styrelseledamot i MAG Interactive sedan 2018.

Övriga pågående uppdrag: Taina Malén är CMO och COO på Star Stable Entertainment AB samt styrelseledamot för BRAKA Consulting AB.
Avslutade uppdrag: Taina Malén är medgrundare till Esportal och före detta operativ styrelseledamot. Hon har tidigare även haft flera befattningar inom musik och skivbolagsbranschen, och har bland annat arbetat som nordisk marknadsdirektör på CANAL+ och som vice VD på MSL PR. Taina Malén är medgrundare och investerare i Esportal AB, där hon även sitter i styrelsen. Taina Malén har tidigare varit styrelseledamot i bland annat WIMP (idag TIDAL) och Telegram Records.
Utbildning: Har gått en utbildning i Business Economy på Handelshögskolan i Stockholm.
Aktieinnehav: Taina Malén innehar inte några aktier eller andra finansiella instrument i bolaget.
Taina Malén är oberoende till såväl större aktieägare samt till bolaget och dess ledning.

Taina Malén har deltagit i den obligatoriska halvdagsutbildningen ”Börsrätt för styrelseledamöter och ledandebefattningshavare i noterade bolag”.

Asbjørn Søndergaard, styrelseledamot

Asbjørn Søndergaard, född 1980, är styrelseledamot i MAG Interactive sedan 2020.

Övriga pågående uppdrag: Asbjørn Søndergaard är även VD och styrelseordförande i Tactile Games ApS.
Avslutade uppdrag: Asbjørn Søndergaard har inga tidigare eller avslutade uppdrag.
Utbildning: Har en examen inom affärsutveckling samt mediateknik och spel.
Aktieinnehav: Asbjørn Søndergaard äger 55 000 aktier, privat och via andra bolag, i MAG Interactive. 
Asbjørn Søndergaard är oberoende till såväl större aktieägare samt till bolaget och dess ledning.

Asbjørn Søndergaard har deltagit i den obligatoriska halvdagsutbildningen ”Börsrätt för styrelseledamöter och ledandebefattningshavare i noterade bolag”.

Ledning

Daniel Hasselberg, vd 

Verkställande direktör för MAG Interactive sedan 2013 och styrelseledamot i bolaget sedan 2014. Övrig information, se “Styrelsen” ovan.

Magnus Wiklander, finanschef

Finanschef, född 1973, för MAG Interactive sedan 2017.

Övriga pågående uppdrag: Magnus Wiklander är också styrelseledamot för Liphax AB, samt suppleant i Sventertainment AB och Apprope AB.
Avslutade uppdrag: Under de senaste fem åren har Magnus Wiklander varit, men är inte längre, styrelseledamot i M Wiklander AB samt finansdirektör för Widespace AB.

Utbildning: Har en masterexamen i teknisk fysik från Chalmers Tekniska Högskola, samt en masterexamen i avancerad kommunikation från Imperial College.
Optionsinnehav: Magnus Wiklander innehar 80 000 st teckningsoptioner (teckningsoptionsprogram 2021) samt 25 000 teckningsoptioner (teckningsoptionsprogram 2022) i bolaget.
Aktieinnehav: Magnus Wiklander äger 77 231 aktier i bolaget.

Magnus Wiklander har deltagit i den obligatoriska halvdagsutbildningen ”Börsrätt för styrelseledamöter och ledandebefattningshavare i noterade bolag”.

Kaj Nygren, teknikchef

Teknikchef, född 1970, för MAG Interactive sedan 2010.

Övriga pågående uppdrag: Kaj Nygren är också styrelseledamot i MAG Games
Limited och Playful Days AB.
Avslutade uppdrag: Under de senaste fem åren har Kaj Nygren varit, men är inte längre, styrelseledamot i MAG Interactive.
Utbildning:
 Har en masterexamen i datateknik från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).
Aktieinnehav: Kaj Nygren äger 3 100 439 aktier i bolaget. 

Kaj Nygren har deltagit i den obligatoriska halvdagsutbildningen ”Börsrätt för styrelseledamöter och ledandebefattningshavare i noterade bolag”.

MARIE LUNDGREN, hr-chef

HR-chef, född 1986, för MAG Interactive sedan 2022.

Övriga pågående uppdrag: Marie Lundgren har inga pågående eller avslutade styrelseuppdrag.
Utbildning: Har en kandidatexamen i personalvetenskap från Stockholms Universitet.
Optionsinnehav: Marie Lundgren innehar 25 000 st teckningsoptioner (teckningsoptionsprogram 2022) i bolaget.
Aktieinnehav: Marie Lundgren äger 1 500 aktier i bolaget genom det långsiktigta aktiesparprogrammet 2023/26.

Marie Lundgren har deltagit i den obligatoriska halvdagsutbildningen ”Börsrätt för styrelseledamöter och ledandebefattningshavare i noterade bolag”.

MAGNUS HOLMSTRÖM, produktionschef

Produktionschef, född 1977, för MAG Interactive sedan 2019.

Övriga pågående uppdrag: Magnus Holmström har inga pågående eller avslutade styrelseuppdrag.
Utbildning: Har studerat masterprogrammet i medieteknik vid Mittuniversitet.
Aktieinnehav: Magnus Holmström äger inga aktier i bolaget.

Magnus Holmström har deltagit i den obligatoriska halvdagsutbildningen ”Börsrätt för styrelseledamöter och ledandebefattningshavare i noterade bolag”.