Logotype

Styrelse och Ledning 

Enligt bolagsordningen för MAG Interactive ska styrelsen bestå av fem till tio styrelsemedlemmar som utses av bolagsstämman, utan suppleanter. Styrelsen i MAG Interactive består av sex styrelsemedlemmar utsedda av bolagsstämman 2021.

Aktieägare sedan enligt februari 2019 med uppdateringar enligt PDMR transaktioner, eller gjort tillgängligt för bolaget på annat sätt. Var god kontakta CFO magnus.wiklander@maginteractive.com om ni har kommentarer angående större aktieägare.

Styrelse

Från överst till vänster: Jonas Eriksson, Daniel Hasselberg, Andras Vajlok, Teemu Huuhtanen, Taina Malén, Asbjørn Søndergaard.

Jonas Eriksson, ordförande i styrelsen

Jonas Eriksson, född 1967, har varit medlem och ordförande i styrelsen för MAG Interactive sedan 2021.

Övriga pågående uppdrag: Innehar inga övriga pågående uppdrag.
Avslutade uppdrag: Jonas Eriksson har tidigare varit VD och Chefredaktör för TT Nyhetsbyrån, VD för Canal Plus (numera C More), VD för Bonnier Tidskrifter, VD för LNK TV Litauen, ordförande för Retriver, ordförande SF Bio, ordförande Bonnier Home Entertainment, styrelseledamot i TV4 och i MTV Media Finland.
Utbildning: Har en civilekonomexamen från Mittuniversitetet i Sundsvall.
Aktier: Jonas Eriksson äger 30 000 aktier i MAG Interactive.
Jonas Eriksson är oberoende till såväl större aktieägare samt till bolaget och dess ledning.

Jonas Eriksson har deltagit i den obligatoriska halvdagsutbildningen ”Börsrätt för styrelseledamöter och ledandebefattningshavare i noterade bolag”.

Daniel Hasselberg, styrelseledamot och vd 

Daniel Hasselberg, född 1973, är styrelseledamot i MAG Interactive sedan 2014 och verkställande direktör för MAG Interactive sedan 2013. Daniel Hasselberg var ordförande mellan 2010 och 2013.

Övriga pågående uppdrag: Daniel Hasselberg är även styrelseledamot i MAG
Games Limited, MAG United AB, NMO Invest AB, Sventertainment AB och Apprope AB.
Avslutade uppdrag: Under de senaste fem åren har Daniel Hasselberg varit, men är inte längre, styrelsesuppleant i Gaming on the Tail AB och styrelseledamot i Sonetel.
Utbildning: Har en masterexamen i teknisk fysik från Uppsala universitet.
Aktieinnehav: Daniel Hasselberg innehar 3 186 666 stycken aktier i bolaget.
Daniel Hasselberg är varken oberoende till större aktieägare eller bolaget och dess ledning.

Daniel Hasselberg har deltagit i den obligatoriska halvdagsutbildningen ”Börsrätt för styrelseledamöter och ledandebefattningshavare i noterade bolag”.

Andras Vajlok, styrelseledamot 

Andras Vajlok, född 1971, är styrelseledamot i MAG Interactive sedan 2018.

Övriga pågående uppdrag: Andras Vajlok är även styrelsemedlem i Unibap AB, Paradox Interactive, The Gifted Company, Neon Giant, Pepins och Besedo.
Avslutade uppdrag: Andras Vajlok har tidigare bland annat varit CFO på Paradox Interactive, styrelsemedlem i Small Giant Games och United Spaces. 
Utbildning: Har en civilekonomexamen från Handelshögskolan Göteborg.
Aktieinnehav: Andras Vajlok äger 500 000 aktier, privat och via andra bolag, i MAG Interactive.
Andras Vajlok är oberoende till såväl större aktieägare samt till bolaget och dess ledning.

Andras Vajlok har deltagit i den obligatoriska halvdagsutbildningen ”Börsrätt för styrelseledamöter och ledandebefattningshavare i noterade bolag”.

Teemu Huuhtanen, styrelseledamot

Teemu Huuhtanen, född 1971, är styrelseledamot i MAG Interactive sedan 2013.

Övriga pågående uppdrag: Teemu Huuhtanen är också verkställande direktör för Next Games Oyj, styrelseledamot i Armada Interactive Oy, Pilke Helsinki Oy, Rabbit Films Oy, och Vaah Holdings Oy, samt styrelsesuppleant i Dark May Oy och Helsinki Game- Works Oy.
Avslutade uppdrag: Under de senaste fem åren har Teemu Huuhtanen varit, men är inte längre, Vice President Mergers & Acquisitions för Rovio Entertainment Oyj samt Executive Vice President Markering and Business Development för Sulake Corporation Oy.
Utbildning: Har en kandidatexamen i företagsekonomi från Preston University.
Aktieinnehav: Teemu Huuhtanen innehar inte några aktier eller andra finansiella instrument i bolaget. Teemu Huuhtanen är oberoende till såväl större aktieägare samt till bolaget och dess ledning.

Teemu Huuhtanen har deltagit i den obligatoriska halvdagsutbildningen ”Börsrätt för styrelseledamöter och ledandebefattningshavare i noterade bolag”.

Taina Malén, styrelseledamot

Taina Malén, född 1967, är styrelseledamot i MAG Interactive sedan 2018.

Övriga pågående uppdrag: Taina Malén är även CMO, global marknadschef och vice VD på Star Stable Entertainment AB.
Avslutade uppdrag: Taina Malén har tidigare haft flera befattningar inom musik och skivbolagsbranschen, och har bland annat arbetat som nordisk marknadsdirektör på CANAL+ och som vice VD på MSL PR. Taina Malén är medgrundare och investerare i Esportal AB, där hon även sitter i styrelsen. Taina Malén har tidigare varit styrelseledamot i bland annat WIMP (idag TIDAL) och Telegram Records.
Utbildning: Har gått en utbildning i Business Economy på Handelshögskolan i Stockholm.
Aktieinnehav: Taina Malén innehar inte några aktier eller andra finansiella instrument i bolaget. Taina Malén är oberoende till såväl större aktieägare samt till bolaget och dess ledning.

Taina Malén har deltagit i den obligatoriska halvdagsutbildningen ”Börsrätt för styrelseledamöter och ledandebefattningshavare i noterade bolag”.

Asbjørn Søndergaard, styrelseledamot

Asbjørn Søndergaard, född 1980, är styrelseledamot i MAG Interactive sedan 2020.

Övriga pågående uppdrag: Asbjørn Søndergaard är även VD och styrelseordförande i Tactile Games ApS.
Avslutade uppdrag: Asbjørn Søndergaard har inga tidigare eller avslutade uppdrag.
Utbildning: Har en examen inom affärsutveckling samt mediateknik och spel.
Aktieinnehav: Asbjørn Søndergaard äger 55 000 aktier, privat och via andra bolag, i MAG Interactive. 
Asbjørn Søndergaard är oberoende till såväl större aktieägare samt till bolaget och dess ledning.

Asbjørn Søndergaard har deltagit i den obligatoriska halvdagsutbildningen ”Börsrätt för styrelseledamöter och ledandebefattningshavare i noterade bolag”.

Ledning

Daniel Hasselberg, vd 

Verkställande direktör för MAG Interactive sedan 2013 och styrelseledamot i bolaget sedan 2014. Övrig information, se “Styrelsen” ovan.

Magnus Wiklander, finansdirektör

Finansdirektör, född 1973, för MAG Interactive sedan 2017.

Övriga pågående uppdrag: Magnus Wiklander är också styrelseledamot för Liphax AB, samt suppleant i Sventertainment AB och Apprope.
Avslutade uppdrag: Under de senaste fem åren har Magnus Wiklander varit, men är inte längre, styrelseledamot i M Wiklander AB samt finansdirektör för Widespace AB.

Utbildning: Har en masterexamen i teknisk fysik från Chalmers Tekniska Högskola, samt en masterexamen i avancerad kommunikation från Imperial College.
Optionsinnehav: Magnus Wiklander innehar 70 000 st personaloptioner (personaloptionsprogram 2019), 103 213 st teckningsoptioner (teckningsoptionsprogram 2020) samt 80 000 st teckningsoptioner (teckningsoptionsprogram 2021) i bolaget.
Aktieinnehav: Magnus Wiklander äger 77 231 aktier i bolaget.

Magnus Wiklander har deltagit i den obligatoriska halvdagsutbildningen ”Börsrätt för styrelseledamöter och ledandebefattningshavare i noterade bolag”.

Kaj Nygren, teknikchef

Teknikchef, född 1970, för MAG Interactive sedan 2010.

Övriga pågående uppdrag: Kaj Nygren är också styrelseledamot i MAG Games
Limited och Playful Days AB.
Avslutade uppdrag: Under de senaste fem åren har Kaj Nygren varit, men är inte längre, styrelseledamot i MAG Interactive.
Utbildning:
 Har en masterexamen i datateknik från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).
Aktieinnehav: Kaj Nygren äger 3 100 439 aktier i bolaget. 

Kaj Nygren har deltagit i den obligatoriska halvdagsutbildningen ”Börsrätt för styrelseledamöter och ledandebefattningshavare i noterade bolag”.

Patric Blixt, marknadschef

Marknadschef, född 1969, för MAG Interactive sedan 2018.

Övriga pågående uppdrag: Patric Blixt är också styrelseledamot i Kitab Sawti AB, Påmind AB, In-Grid AB, Swedish Hasbeens AB, Oscorp AB, Paper Street Soap Company AB, Fulgur AB, HugBen AB och A Spawn Point AB.
Avslutade uppdrag: Under de senaste fem åren har Patric Blixt varit, men är inte längre, styrelseledamot i Byggvarulistan.
Utbildning:
Har en Civilekonomexamen från Uppsala Universitet och marknadsföringsexamen från RMI Berghs.
Optionsinnehav: Patric Blixt innehar 130 000 personaloptioner (personaloptionsprogram 2019), 130 000 teckningsoptioner (teckningsoptionsprogram 2020) samt 143 949 st teckningsoptioner (teckningsoptionsprogram 2021) i bolaget.
Aktieinnehav: Patric Blixt äger 130 000 aktier i bolaget.

Patric Blixt har deltagit i den obligatoriska halvdagsutbildningen ”Börsrätt för styrelseledamöter och ledandebefattningshavare i noterade bolag”.

MARIE LUNDGREN, hr-chef

HR-chef, född 1986, för MAG Interactive sedan 2022.

Övriga pågående uppdrag: Marie Lundgren har inga pågående eller avslutade styrelseuppdrag.
Utbildning: Har en kandidatexamen i personalvetenskap från Stockholms Universitet.
Optionsinnehav: Marie Lundgren innehar 25 000 st teckningsoptioner (teckningsoptionsprogram 2022) i bolaget.
Aktieinnehav: Marie Lundgren äger inga aktier i bolaget.

Marie Lundgren har deltagit i den obligatoriska halvdagsutbildningen ”Börsrätt för styrelseledamöter och ledandebefattningshavare i noterade bolag”.

MAGNUS HOLMSTRÖM, produktionschef

Produktionschef, född 1977, för MAG Interactive sedan 2019.

Övriga pågående uppdrag: Magnus Holmström har inga pågående eller avslutade styrelseuppdrag.
Utbildning: Har studerat masterprogrammet i medieteknik vid Mittuniversitet.
Aktieinnehav: Magnus Holmström äger inga aktier i bolaget.

Magnus Holmström har deltagit i den obligatoriska halvdagsutbildningen ”Börsrätt för styrelseledamöter och ledandebefattningshavare i noterade bolag”.

MAG Interactive
Drottninggatan 95A
113 60 Stockholm
Sweden
SE556804352401

MAG GAMES LTD
BOSTEL HOUSE
37 WEST STREET
BRIGHTON BN1 2RE
UNITED KINGDOM