Logotype

MAG Interactive AB (publ) publicerar delårsrapport september-november 2023/2024

MAG Interactives EBITDA nådde 20 MSEK i Q1, en ökning om 20 MSEK jämfört med samma kvartal föregående år. Nettoomsättningen minskade med 21% till följd av lägre volymer av user acquisition.

Perioden september 2023 – november 2023 i sammandrag:

  • Justerad EBITDA för kvartalet var 19 634 TSEK (3 TSEK) en ökning med 19 631 TSEK
  • Koncernens nettoomsättning för kvartalet var 76 745 TSEK (97 327 TSEK) vilket motsvarar en minskning med 21%
  • Koncernens spelbidrag för kvartalet var 54 864 TSEK (33 136 TSEK), en ökning med 66%
  • Genomsnittlig intjäning per dagligt aktiv användare (ARPDAU) var för kvartalet 6,8 US cents (7,8 US cents), en minskning med 13%
  • Resultat per aktie under kvartalet var 0,17 SEK/aktie (-0,42 SEK/aktie)
  • Justerat resultat per aktie under kvartalet var 0,15 SEK/aktie (-0,42 SEK/aktie)
  • Kostnader för user acquisition för kvartalet uppgick till 11 192 TSEK (51 154 TSEK)
  • Dagligt och månatligt antal spelare (DAU och MAU) var 1,1 miljoner respektive 2,9 miljoner under kvartalet, en minskning med 9% respektive 17%

VD-kommentar i sammandrag

“Vi genererade en EBITDA på 20 MSEK under Q1, en betydande förbättring jämfört med samma period förra året (+20 MSEK). Sedan slutet av Q3, när volymerna av user acquisition (UA) började minska, har vi ökat vår kassa med 17 MSEK samtidigt som vi genererar EBITDA-marginaler över 25%.

“Färre investeringsmöjligheter för UA har under de senaste kvartalen haft en negativ påverkan på intäkterna i Q1, som minskat till 77 MSEK jämfört med 97 MSEK förra året. Den lägre volymen av UA har en negativ inverkan på våra dagligt aktiva användare (DAU) och genomsnittliga intäkter per dagligt aktiv användare (ARPDAU) eftersom färre högmonetiserande spelare började spela våra spel under kvartalet. Samtidigt är vi också i en betydligt mer lönsam situation än förra året.

“Även om kvartalsvisa svängningar kan vara betydande, fortsätter vi att bygga på vår långsiktiga plan att uppnå 500 MSEK i årliga intäkter med en EBIT-marginal på 20%. Att ta ett nytt spel till soft launch i december var ett stort steg i riktningen mot att få fler potentiella tillväxtdrivare på lång sikt för vår verksamhet.

“I och med mjuklanseringen av vårt nya korsordsspel Crozzle är vi stolta över att dela med oss av resultaten från våra ansträngningar inom nyspelsutveckling, samt leverera på vårt tidigare kommunicerade mål att ta ett spel till soft launch innan kalenderårets slut. Spelet utvecklades på ett lovande sätt under Q1 och visade tillräckligt starka KPI:er för att vi skulle kunna fatta beslutet att officiellt mjuklansera det.

“Soft launch-perioden kommer att ägnas åt kontinuerlig förbättring av spelet, samtidigt som vi testar ett antal olika UA-kanaler och annonsvarianter för att verifiera att vi skulle kunna skala upp UA lönsamt längre fram.

“Det finns en stor entusiasm internt kring Crozzle. Vi kommer att göra allt vi kan för att få spelet till ett läge där det kan lanseras globalt, och med tiden bli ytterligare ett evergreen-spel för MAG.

“Våra spelteam fortsätter att förbättra spelupplevelsen i våra spel, och vi ser detta återspeglas i både tid som tillbringas – och pengar som spenderas av spelarna. Quizkampen i synnerhet har förbättrats avsevärt i och med lanseringen av Frågesvepets ligor i Q4 och 10-årsjubileumsevent i Tyskland, spelets största marknad.

“Vi tror att 2024 kommer att bli ett spännande år för MAG och hoppas kunna dela nyheter om flera nya spel samt öka engagemanget i våra live-spel. Jag vill tacka de fantastiska människorna på MAG för ert hårda arbete och engagemang för att skapa underhållning i toppklass för miljontals människor runt om i världen,” säger Daniel Hasselberg, VD på MAG Interactive.

Presentation & rapport
Den 17 januari 2024 kl. 10:00 presenterar VD Daniel Hasselberg och CFO Magnus Wiklander delårsrapporten på Twitch. Presentationen ges på engelska. Länk till Twitch-kanalen: http://www.twitch.com/maginteractive. Daniel Hasselberg kommer även svara på frågor på den sociala media-plattformen X, tidigare känd som Twitter, under dagen, skriv till @d_hasselberg eller @maginteractive. Mer information och den fullständiga rapporten finns tillgänglig på https://www.maginteractive.com/sv/investerare/investor-relations/rapporter/.


Denna information är sådan information som MAG Interactive AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 januari 2024 klockan 08:00.

Ladda ner