Logotype

Valberedning i MAG Interactive AB (publ) inför årsstämman 2022

Valberedning i MAG Interactive fastställd inför årsstämman 2022.

Stockholm, Sverige - 2 juli 2021 - Per den sista april var den största ägaren i MAG Interactive AB (publ) Avanza Pension och de fyra nästföljande var VD Daniel Hasselberg (genom NMO Invest AB), Kaj Nygren (genom Playful Days AB), Swedbank Robur Fonder och Didner & Gerge Fonder.

Valberedning i MAG Interactive AB (publ) inför årsstämman 2022:

Joachim Spetz, representerar Swedbank Robur Fonder
Henrik Sandell, representerar Didner & Gerge Fonder
Kaj Nygren, representerar NMO Invest AB och Playful Days AB
Johan Persson, representerar sig själv, RSUV AB, Fredrik Stenh och Anders Larsson
Adjungerad: Jonas Eriksson, Styrelseordförande i MAG Interactive AB

Årsstämman för 2022 kommer att hållas den 19 januari 2022 i Stockholm. 

Kontaktperson för valberedningen är Kaj Nygren, kaj@maginteractive.se