Logotype

Beslut från Skatteverket om skattereduktion relaterat till forskningsavdrag

MAG Interactive har mottagit beslut att Skatteverket avslår forskningsavdrag gjorda under en tvåårsperiod.

Stockholm, Sverige - 22 december, 2023 - MAG Interactive har idag mottagit beslut om avslag från Skatteverket gällande forskningsavdrag gjorda under perioden januari 2021 till juli 2023. Den totala summan för dessa avdrag är 12 534 TSEK och avslaget kommer att påverka resultatet och likviditeten i bolaget negativt. 

MAG Interactive överväger att överklaga beslutet.