Logotype

MAG Interactive AB (publ) publicerar delårsrapport september-maj 2021/2022

MAGs totala omsättning i Q3 var den högsta hittills under ett enskilt kvartal. Nettoomsättningen växte med 12% till 91 MSEK och ARPDAU ökade med 7% jämfört med samma kvartal förra året.

Perioden mars 2022 – maj 2022 i sammandrag:

 • Koncernens nettoomsättning för perioden var 91 162 TSEK (81 381 TSEK), vilket motsvarar en ökning med 12% jämfört med samma period föregående år. Kvartalets nettoomsättning inkluderar en intäkt på 14 706 TSEK relaterat till en transferbonus från Applovin. Justerad nettoomsättning är 76 456 TSEK
 • EBITDA för perioden var 25 631 TSEK (15 252 TSEK)
 • Justerad EBITDA för perioden var 10 965 TSEK (15 409 TSEK) (justerad EBITDA avser justerat jämförelsetal avseende transferbonus, förvärvsrelaterade kostnader och sociala avgifter för omvärdering av optionsprogram)
 • Koncernens spelbidrag för perioden var 45 841 TSEK (48 912 TSEK), en minskning med 6% jämfört med samma period föregående år. Notera att transferbonus inte inkluderas in i spelbidraget
 • Genomsnittlig intjäning per dagligt aktiv användare (ARPDAU) var för perioden 5,8 US cents (5,5 US cents), en ökning med 7% jämfört med samma period föregående år
 • Resultat per aktie under kvartalet var 0,38 SEK/aktie (0,05 SEK/aktie)
 • Kostnader för user acquisition för perioden uppgick till 21 589 TSEK (23 323 TSEK)
 • Dagligt och månatligt antal spelare (DAU och MAU) var 1,5 miljoner respektive 4,3 miljoner under kvartalet, en minskning med 23% respektive 30% jämfört med samma period föregående år

VD-kommentar i sammandrag

“Det här kvartalet såg vi en extraordinär intäkt på 15 MSEK relaterat till en transferbonus i samband med ett byte till en ny annonsplattform. Justerat för denna bonus var kvartalets nettoomsättning 76 MSEK - i nivå med föregående kvartal - vilket är en minskning med 6% jämfört med samma kvartal föregående år. Förändringen kan främst härledas till Word Mansion som hade ett starkt Q3 2021 med höga investeringar i User Acquisition (UA) och även hög försäljning. Omsättningen under kvartalet var förstärkt av en stark USD jämfört med föregående år.

Ser vi på den totala omsättningen för Q3 kan vi konstatera att vi når den högsta kvartalsomsättningen sedan bolagets grundande 2010. Omsättningen i Q3 nådde 91 MSEK och EBITDA för perioden var 26 MSEK.

Det är med glädje vi kan meddela att Tile Mansion nu är redo för att gå mot en global lansering. Tusentals spelare är redan aktiva på daglig basis och spelet genererar för närvarande runt 4% av våra totala dagliga intäkter. Prestanda på UA för Tile Mansion är bra och vi ämnar att fortsätta att accelerera våra investeringar i UA medan vi adderar mer innehåll och uppdateringar i spelet under kommande veckor och månader. Redan i dagsläget är det det spel som har högst genomsnittlig intäkt per dagligt aktiv användare (ARPDAU) i hela spelportföljen. Vi har inte varit så här exalterade över ett spelsläpp sedan lanseringen av Wordzee.

Vårt mål som bolag är att konkurrera med de absolut bästa spelutvecklarna i branschen. Många av de bästa spelen inom casual-kategorin erbjuder idag allt djupare spelupplevelser som går bortom själva spelmekaniken. Vi gör oss redo för hösten 2022, med en utökad kapacitet att bygga spel som är djupare och rikare än tidigare och går en väldigt spännande framtid till mötes,” säger Daniel Hasselberg, VD på MAG Interactive.

Perioden september 2021 – maj 2022 i sammandrag (9 månader):

 • Koncernens nettoomsättning för perioden var 237 773 TSEK (216 937 TSEK), vilket motsvarar en ökning med 10% jämfört med samma period föregående år. Det senaste kvartalets nettoomsättning inkluderar en intäkt på 14 706 MSEK relaterat till en transferbonus från Applovin. Justerad nettoomsättning är 223 067 TSEK
 • EBITDA för perioden var 64 305 TSEK (34 874 TSEK)
 • Justerad EBITDA för perioden var 50 685 TSEK (37 079 TSEK) (justerat EBITDA avser justerat jämförelsetal avseende transferbonus, förvärvsrelaterade kostnader och sociala avgifter för omvärdering av optionsprogram)
 • Koncernens spelbidrag för perioden var 147 734 TSEK (129 427 TSEK), en ökning med 14% jämfört med samma period föregående år
 • Resultat per aktie under perioden var 0,81 SEK/aktie (-0,03 SEK/aktie)

Presentation & rapport
Den 29 juni 2022 kl. 10:00 presenterar VD Daniel Hasselberg och CFO Magnus Wiklander delårsrapporten på Twitch. Presentationen ges på engelska. Länk till Twitch-kanalen här http://www.twitch.com/maginteractive. Daniel Hasselberg kommer även svara på frågor på Twitter under dagen, skriv till @d_hasselberg eller @maginteractive. Mer information och den fullständiga rapporten finns tillgänglig på https://www.maginteractive.com/sv/investerare/investor-relations/rapporter/.

Denna information är sådan information som MAG Interactive AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 juni 2022 klockan 08:00.

Ladda ner