Logotype

Valberedning i MAG Interactive AB (publ) inför årsstämman 2024

Valberedning i MAG Interactive fastställd inför årsstämman 2024.

Stockholm, Sverige - 29 juni 2023 - Per den sista april var den största ägaren i MAG Interactive AB (publ) VD Daniel Hasselberg (genom NMO Invest AB) och de fyra nästföljande var Kaj Nygren (genom Playful Days AB), Avanza Pension, Didner & Gerge Fonder och Swedbank Robur Fonder. 

Valberedning i MAG Interactive AB (publ) inför årsstämman 2024:

Joachim Spetz, representerar Swedbank Robur Fonder
Henrik Sandell, representerar Didner & Gerge Fonder
Kaj Nygren, representerar NMO Invest AB och Playful Days AB 
Johan Persson, representerar sig själv, Fredrik Stenh och Anders Larsson
Adjungerad: Jonas Eriksson, Styrelseordförande i MAG Interactive AB

Årsstämman för 2024 kommer att hållas den 17 januari 2024 i Stockholm.  

Kontaktperson för valberedningen är Kaj Nygren, kaj@maginteractive.se