Logotype

Finansiella mål och utdelningspolicy 

  • MAG Interactives mål är att uppnå en genomsnittlig årlig tillväxt som kraftigt överskrider tillväxten på den globala marknaden under en konjunkturscykel
  • MAG Interactives nettoomsättningsutveckling är en funktion av två huvudsakliga aspekter:
    • Pipeline av nya spel
    • Utveckling av befintliga spel
  • MAG Interactives långsiktiga lönsamhetsmål är en EBIT-marginal på minst 20%

  • Lönsamheten kan variera från period till period beroende på ett flertal faktorer. Dessa inkluderar timing av spellanseringar, investeringar i tillväxtaktiviteter samt förvärv.

Utdelningspolicy

  • MAG Interactive verkar på en snabbt växande marknad och för att kapitalisera på detta avser Bolaget framöver prioritera tillväxtaktiviteter såsom spelutveckling och marknadsföring.
  • Eventuell utdelning beror på Bolagets finansiella position, framtida tillväxt, lönsamhet, förvärvsmöjligheter samt kassaflöde.

MAG Interactive
Drottninggatan 95A
113 60 Stockholm
Sweden
SE556804352401

MAG GAMES LTD
BOSTEL HOUSE
37 WEST STREET
BRIGHTON BN1 2RE
UNITED KINGDOM