Logotype

Finansiella mål och utdelningspolicy 

  • MAG Interactives mål är att uppnå en genomsnittlig årlig tillväxt som kraftigt överskrider tillväxten på den globala marknaden under en konjunkturscykel
  • MAG Interactives nettoomsättningsutveckling är en funktion av två huvudsakliga aspekter:
    • Pipeline av nya spel
    • Utveckling av befintliga spel
  • MAG Interactives långsiktiga lönsamhetsmål är en EBIT-marginal på minst 20%

  • Lönsamheten kan variera från period till period beroende på ett flertal faktorer. Dessa inkluderar timing av spellanseringar, investeringar i tillväxtaktiviteter samt förvärv.

Utdelningspolicy

  • MAG Interactive verkar på en snabbt växande marknad och för att kapitalisera på detta avser Bolaget framöver prioritera tillväxtaktiviteter såsom spelutveckling och marknadsföring.
  • Eventuell utdelning beror på Bolagets finansiella position, framtida tillväxt, lönsamhet, förvärvsmöjligheter samt kassaflöde.