Logotype

Revisor

Enligt bolagsordningen ska MAG Interactive ha en eller två revisorer, med eller utan revisorsuppleanter, eller ett registrerat revisionsbolag.

MAG Interactives revisor är Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med Niklas Renström som huvudansvarig revisor.

Kontakt

Niklas Renström
Auktoriserad revisor, medlem i FAR
niklas.renstroem@pwc.com 

MAG Interactive
Drottninggatan 95A
113 60 Stockholm
Sweden
SE556804352401

MAG GAMES LTD
BOSTEL HOUSE
37 WEST STREET
BRIGHTON BN1 2RE
UNITED KINGDOM