Logotype

Revisor

Enligt bolagsordningen ska MAG Interactive ha en eller två revisorer, med eller utan revisorsuppleanter, eller ett registrerat revisionsbolag.

MAG Interactives revisor är Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med Niklas Renström som huvudansvarig revisor.

Kontakt

Niklas Renström
Auktoriserad revisor, medlem i FAR
niklas.renstroem@pwc.com