Logotype

Finansiell kalender

MAG Interactive beräknar att offentliggöra följande finansiella rapporter enligt nedanstående tidplan:

Q4 Delårsrapport 2020/21 och bokslutskommuniké publiceras 20 oktober 2021

 Q1 Delårsrapport 2021/22 publiceras 19 januari 2022

 Årsstämma 2022 den 19 januari 2022

MAG Interactive
Drottninggatan 95A
113 60 Stockholm
Sweden
SE556804352401

MAG GAMES LTD
BOSTEL HOUSE
37 WEST STREET
BRIGHTON BN1 2RE
UNITED KINGDOM