Logotype

Finansiell kalender

MAG Interactive beräknar att offentliggöra följande finansiella rapporter enligt nedanstående tidplan:

Årstämma 2023 hålls den 18 januari 2023

Q2 Delårsrapport 2022/23 publiceras den 29 mars 2023

Q3 Delårsrapport 2022/23 publiceras den 28 juni 2023

Q4 Delårsrapport och bokslutskommuniké 2022/23 publiceras den 18 oktober 2023