Logotype

Finansiell kalender

MAG Interactive beräknar att offentliggöra följande finansiella rapporter enligt nedanstående tidplan:

Q2 Delårsrapport 2019/20: 1 april 2020

Q3 Delårsrapport 2019/20: 1 juli 2020

Q4 Delårsrapport 2019/20 samt bokslutskommuniké: 21 oktober 2020

MAG Interactive
Drottninggatan 95A
113 60 Stockholm
Sweden
SE556804352401

MAG GAMES LTD
BOSTEL HOUSE
37 WEST STREET
1ST FLOOR
BRIGHTON BN1 2RE
UNITED KINGDOM