Logotype

Finansiell kalender

MAG Interactive beräknar att offentliggöra följande finansiella rapporter enligt nedanstående tidplan:

Q3 Delårsrapport 2020/21 publiceras 30 juni 2021

Q4 Delårsrapport 2020/21 och bokslutskommuniké publiceras 20 oktober 2021

MAG Interactive
Drottninggatan 95A
113 60 Stockholm
Sweden
SE556804352401

MAG GAMES LTD
BOSTEL HOUSE
37 WEST STREET
BRIGHTON BN1 2RE
UNITED KINGDOM