Logotype

Finansiell kalender

MAG Interactive beräknar att offentliggöra följande finansiella rapporter enligt nedanstående tidplan:

Q4 Delårsrapport 2019/20 samt bokslutskommuniké publiceras 21 oktober 2020

Q1 Delårsrapport 2020/21 publiceras 20 januari 2021

MAG Interactive
Drottninggatan 95A
113 60 Stockholm
Sweden
SE556804352401

MAG GAMES LTD
BOSTEL HOUSE
37 WEST STREET
BRIGHTON BN1 2RE
UNITED KINGDOM