Logotype

Finansiell kalender

MAG Interactive beräknar att offentliggöra följande finansiella rapporter enligt nedanstående tidplan:

Q3 Delårsrapport 2023/24 publiceras den 26 juni 2024

Q4 Delårsrapport och bokslutskommuniké 2023/24 publiceras den 23 oktober 2024