Logotype

Finansiell kalender

MAG Interactive beräknar att offentliggöra följande finansiella rapporter enligt nedanstående tidplan:

Delårsrapport juni - augusti: 17 oktober 2018

 Årstämma: 18 december 2018 Kl. 10.00 - 12.00

Delårsrapport september - november 2018/2019: 23 januari 2019

Delårsrapport september - februari  2018/2019: 10 april 2019

Delårsrapport september - maj  2018/2019: 26 juni 2019

Delårsrapport september - augusti  2018/2019: 23 oktober 2019