Logotype

Finansiell kalender

MAG Interactive beräknar att offentliggöra följande finansiella rapporter enligt nedanstående tidplan:

 Årsstämma 2022 den 19 januari 2022

 Q1 Delårsrapport 2021/22 publiceras den 19 januari 2022

Q2 Delårsrapport 2021/22 publiceras den 6 april 2022

Q3 Delårsrapport 2021/22 publiceras den 29 juni 2022

MAG Interactive
Drottninggatan 95A
113 60 Stockholm
Sweden
SE556804352401

MAG GAMES LTD
BOSTEL HOUSE
37 WEST STREET
BRIGHTON BN1 2RE
UNITED KINGDOM