Logotype

Finansiell kalender

MAG Interactive beräknar att offentliggöra följande finansiella rapporter enligt nedanstående tidplan:

Q4 Delårsrapport och bokslutskommuniké 2021/22 publiceras den 19 oktober 2022

Q1 Delårsrapport 2022/23 publiceras den 18 januari 2023

Årstämma 2023 hålls den 18 januari 2023

MAG Interactive
Drottninggatan 95A
113 60 Stockholm
Sweden
SE556804352401

MAG GAMES LTD
BOSTEL HOUSE
37 WEST STREET
BRIGHTON BN1 2RE
UNITED KINGDOM