Logotype

Finansiell kalender

MAG Interactive beräknar att offentliggöra följande finansiella rapporter enligt nedanstående tidplan:

Q4 Delårsrapport och bokslutskommuniké 2022/23 publiceras den 18 oktober 2023

Q1 Delårsrapport 2023/24 publiceras den 17 januari 2024

 Årsstämma den 17 januari 2024