Logotype

Finansiell kalender

MAG Interactive beräknar att offentliggöra följande finansiella rapporter enligt nedanstående tidplan:

Q3 Delårsrapport 2021/22 publiceras den 29 juni 2022

Q4 Delårsrapport och bokslutskommuniké 2021/22 publiceras den 19 oktober 2022

MAG Interactive
Drottninggatan 95A
113 60 Stockholm
Sweden
SE556804352401

MAG GAMES LTD
BOSTEL HOUSE
37 WEST STREET
BRIGHTON BN1 2RE
UNITED KINGDOM