Logotype

Finansiell kalender

MAG Interactive beräknar att offentliggöra följande finansiella rapporter enligt nedanstående tidplan:

 Årsstämma för Räkenskapsåret 2019/2020 20 januari 2021

Q1 Delårsrapport 2020/21 publiceras 20 januari 2021

Q2 Delårsrapport 2020/21 publiceras 31 mars 2021

Q3 Delårsrapport 2020/21 publiceras 30 januari 2021

MAG Interactive
Drottninggatan 95A
113 60 Stockholm
Sweden
SE556804352401

MAG GAMES LTD
BOSTEL HOUSE
37 WEST STREET
BRIGHTON BN1 2RE
UNITED KINGDOM