Logotype

Ersättningsutskott

Styrelsen har inom etablerat ett ersättningsutskott. Ersättningsutskottet består av tre medlemmar i styrelsen varav samtliga är oberoende i förhållande till Bolaget, större aktieägare och dess ledning: Birgitta Stymne Göransson (ordförande), Teemu Huuhtanen och Taina Malén.

MAG Interactive
Drottninggatan 95A
113 60 Stockholm
Sweden
SE556804352401

MAG GAMES LTD
BOSTEL HOUSE
37 WEST STREET
1ST FLOOR
BRIGHTON BN1 2RE
UNITED KINGDOM