Logotype

Ersättningsutskott

Styrelsen har inte inrättat något särskilt ersättningsutskott. De uppgifter som ankommer på ersättningsutskottet fullgörs istället av styrelsen, utan verkställande direktörens deltagande. Detta innebär bland annat att styrelsen ska följa och utvärdera, både pågående och under året avslutade, program för rörliga ersättningar till ledande befattningshavare, tillämpningen av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

MAG Interactive
Drottninggatan 95A
113 60 Stockholm
Sweden
SE556804352401

MAG GAMES LTD
BOSTEL HOUSE
37 WEST STREET
BRIGHTON BN1 2RE
UNITED KINGDOM