Logotype

Ersättningsutskott

Styrelsen har inom etablerat ett ersättningsutskott. Ersättningsutskottet består av tre medlemmar i styrelsen varav samtliga är oberoende i förhållande till Bolaget, större aktieägare och dess ledning: Birgitta Stymne Göransson (ordförande), Teemu Huuhtanen och Taina Malén.