Logotype

Ersättningsutskott

Styrelsen har inom etablerat ett ersättningsutskott. Ersättningsutskottet består av tre medlemmar i styrelsen varav samtliga är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning:

Walter Masalin (ordförande i ersättningsutskottet)
Teemu Huuthanen
Mikael Hjorth