Logotype

MAG Interactive AB (publ) publicerar årsredovisning för 2022/2023

MAG Interactive AB (publ) har idag publicerat årsredovisningen för 2022/2023 på bolagets hemsida.

Stockholm, Sverige - 7 december 2023 - MAG Interactive AB (publ)s årsredovisning för det finansiella året 2022/2023 har idag offentliggjorts på bolagets hemsida: https://www.maginteractive.com/sv/investerare/investor-relations/rapporter/

MAG Interactive noterar i väsentliga händelser efter årets utgång att bolaget i november av Skatteverket mottagit ett övervägande om beslut till avslag av forskningsavdrag gjorda under perioden januari 2021 till juli 2023. Moderbolaget kommer under december att skicka in sitt svar på Skatteverkets övervägande. Den totala summan för dessa avdrag är 12 531 TSEK och ett slutgiltigt avslag skulle innebära såväl en resultat- som likviditetseffekt.

Årsredovisningen är publicerad på svenska och engelska i PDF-format. 

Ladda ner