Logotype

MAG Interactive AB (publ) presenterar delårsrapport sep 2017 – aug 2018

KOMMENTAR FRÅN DANIEL HASSELBERG, VD

Ökad omsättning tack vare nya spelsläpp

“Omsättningen under rapportperioden juni-augusti ökade jämfört med föregående kvartal tack vare de två nya spelen Paint Hit och Word Domination. Under rapportperioden såg vi ett genomsnitt av 15 miljoner aktiva spelare på månadsbasis vilket är kraftigt upp från föregående kvartal och innebär drygt dubbelt så många aktiva spelare som motsvarande period förra året. Bidrag från spelen ökade även med 20% jämfört med motsvarande period förra året.

Under rapportperioden kunde vi tack vare nya, starka spel öka investeringarna i marknadsföring signifikant jämfört med föregående kvartal vilket på kort sikt slår mot resultatet. Vår ROI-fokuserade och datadrivna modell för performance based marketing gör att vi förväntar oss resultat av detta i form av lönsam tillväxt över tid.

Huvudfokus för MAG ligger runt spel med ett starkt spelarengagemang över lång tid. Våra multiplayer-spel Ruzzle, Quiz Duel och Word Domination är alla exempel på den här typen av spel som skapar en stark underliggande lönsamhet över en lång tidsperiod. När de senaste kvartalen visat minskande intäkter från singleplayer-spelen på grund av svårigheter att bibehålla de tidigare marknadsföringsvolymerna har det varit positivt att se att vår multiplayer-portfölj fortsatt utvecklats på ett övertygande sätt. Multiplayer och starkt sociala spel är en nyckel till framgång för MAG både historiskt och framöver.“

PERIODEN JUN 2018 – AUG 2018 I SAMMANDRAG

  • Koncernens Nettoomsättning för perioden var 53,740 TSEK (57,916 TSEK), vilket motsvarar en minskning med 7% jämfört med samma period föregående år. Nettoomsättning justerat för valutaeffekter är 51,305 TSEK
  • Koncernens Nettoomsättning för perioden motsvarar en ökning med 5% jämfört med föregående rapportperiod, mars - maj 
  • Bidrag från spelen för perioden var 22,849 TSEK (19,001 TSEK), en ökning med 20% jämfört med samma period föregående år
  • Dagligt och månatligt antal spelare (DAU och MAU) var 2,8 miljoner respektive 15,3 miljoner under kvartalet, en ökning med 73% respektive 107% jämfört med samma period föregående år
  • Koncernens EBITDA för perioden var -797 tkr (4,420 tkr) 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 

  • Inga väsentliga händelser efter periodens utgång.

Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på www.maginteractive.com/sv/investor-relations

Kommande rapporttillfällen

 

Årsstämma18 december 2018
Delårsrapport september-november 2018/2019   23 januari 2019
Delårsrapport september-februari 2018/201910 april 2019
Delårsrapport september-maj 2018/201926 juni 2019
Delårsrapport september-augusti 2018/201923 oktober 2019

 

TWITCH CAST

Den 17 oktober kl. 10.00 håller VD Daniel Hasselberg och CFO Magnus Wiklander en presentation av delårsrapporten. Länk till presentationen www.twitch.com/maginteractive. Mer information finns på maginteractive.se/investor-relations.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation enligt Artikel 7 i EU:s marknadsmissbruksförordning rörande MAG Interactive AB (publ). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande klockan 08.00 den 17 oktober 2018.För mer information, vänligen kontakta: Daniel Hasselberg / VD / +46 (0)8 644 35 40 / daniel@maginteractive.com Magnus Wiklander / CFO / +46 (0)8 644 35 40 / magnus.wiklander@maginteractive.com

Om MAG Interactive

MAG Interactive är en ledande utvecklare och förläggare av casualspel för mobila enheter. MAG Interactive når över 10 miljoner aktiva spelare varje månad med en spelportfölj bestående av tio framgångsrika spel som har totalt över 250 miljoner nedladdningar. Globala succéer som Ruzzle, Word Domination och WordBrain har alla nått #1 placering på App Store och Google Play. Med utvecklingsstudior belägna i Stockholm och Brighton distribueras MAG Interactives spel genom virtuella applikationsbutiker vilket innebär att spelen når ut globalt med begränsade insatser. MAG Interactive är noterat på Nasdaq First North Premier med tickern MAGI. Avanza Bank AB Agerar Certified Adviser åt MAG Interactive. För mer information besök www.maginteractive.com.

Ladda ner