Logotype

MAG Interactive AB (publ) presenterar delårsrapport sep 2017 – feb 2018

KOMMENTAR FRÅN DANIEL HASSELBERG, VD

”Antalet dagligt aktiva användare under kvartalet är hela 74% större än motsvarande period föregående år. Med över 10 miljoner månadsaktiva spelare och verkliga evergreens som Quizkampen och Ruzzle i portföljen har vi en fantastiskt lojal spelarbas att underhålla under många år framöver.

Spelbidraget är 22% högre än motsvarande period föregående år men marknadsföringsvolymerna är lägre än önskat och vi är inte nöjda med de minskade intäkter som det resulterat i. Även om vi ser tecken på återhämtning på marknadssidan är vi ännu inte tillbaka där vi önskar och har fortsatt fokus på det området.

Efter testlansering i bland annat Australien och Sverige är vi nu redo att inom kort lansera vår nya storsatsning Word Domination. Det är ett nyskapande spel med stor potential och ett riktigt starkt tillägg till vår portfölj av ordspel. Detta är vår största release sedan 2016 och vi ser med spänning fram emot lanseringen.”

PERIODEN DEC 2017 – FEB 2018 I SAMMANDRAG

  • Koncernens Nettoomsättning för perioden var 58,938 TSEK (66,983 TSEK), vilket motsvarar en minskning med 12% jämfört med samma period föregående år. Nettoomsättning justerat för valutaeffekter är 62,319 KSEK
  • Bidrag från spelen för perioden var 28,459 TSEK (23,395 TSEK), en ökning med 22% jämfört med samma period föregående år.
  • Dagligt och månatligt antal spelare (DAU och MAU) var 3,1 miljoner respektive 11,4 miljoner under kvartalet, en ökning med 74% respektive 53% jämfört med samma period föregående år.
  • Justerad EBITDA för perioden var 1,610 TSEK (8,932 TSEK)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Den 29 mars meddelades att bolaget avser att släppa det nya spelet Word Domination under perioden april-juni 2018.

Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på www.maginteractive.com/sv/investor-relations/

Kommande rapporttillfällen

 

Delårsrapport september-maj 2017/20184 juli 2018
Delårsrapport september-augusti 2017/2018 och bokslutskommuniké17 oktober 2018

TWITCH CAST

Den 18 april kl. 10.00 håller VD Daniel Hasselberg och CFO Magnus Wiklander en presentation av delårsrapporten. Länk till presentationen www.twitch.com/maginteractive.
Mer information finns på maginteractive.se/investor-relations.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation enligt Artikel 7 i EU:s marknadsmissbruksförordning rörande MAG Interactive AB (publ). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande klockan 08.00 den 18 april 2018.
För mer information, vänligen kontakta: Daniel Hasselberg / VD / +46 (0)8 644 35 40 / daniel@maginteractive.com Magnus Wiklander / CFO / +46 (0)8 644 35 40 / magnus.wiklander@maginteractive.com

Om MAG Interactive

MAG Interactive är en ledande utvecklare och förläggare av casualspel för mobila enheter. MAG Interactive når över 10 miljoner aktiva spelare varje månad med en spelportfölj bestående av tio framgångsrika spel som har totalt över 200 miljoner nedladdningar. Globala succéer som Ruzzle, Quizkampen och WordBrain har alla nått #1 placering på App Store och Google Play. Med utvecklingsstudior belägna i Stockholm och Brighton distribueras MAG Interactives spel genom virtuella applikationsbutiker vilket innebär att spelen når ut globalt med begränsade insatser. MAG Interactive är noterat på Nasdaq First North Premier med tickern MAGI. Avanza Bank AB Agerar Certified Adviser åt MAG Interactive. För mer information besök www.maginteractive.com.

Ladda ner