Logotype

MAG Interactive AB (publ) presenterar delårsrapport sep 2017 – maj 2018

KOMMENTAR FRÅN DANIEL HASSELBERG, VD

Två globala spelsläpp och förbättrat resultat

Sista dagen i rapportperioden släpptes spelet Word Domination globalt på App Store och Google Play. Spelet fick ett starkt stöd från både Apple och Google under lanseringsveckan med tydlig exponering på butikernas framsidor i samtliga större marknader i västvärlden. Spelet har nu nått en miljon nedladdningar och vi ser att Word Domination har potentialen att vara en viktig produkt för bolaget under många år framöver. 

Under första halvan av juni lanserades spelet Paint Hit globalt och vi kan idag meddela att spelet passerat fem miljoner nedladdningar. Paint Hit är ett så kallat Hyper Casual spel, en ny kategori av spel för MAG, och vi ser med spänning fram emot hur det kommer att utvecklas över tid.  

Rapportperiodens resultat (EBITDA) ökar med 10% jämfört med motsvarande period föregående år. Detta är ett resultat av en stark underliggande lönsamhet där bidraget från spelverksamheten ökar med över 40%. Vår ambition är att öka investeringar i marknadsföring över tid och vi ser ett skifte uppåt i juni jämfört med tidigare månader vad gäller både marknadsföringsvolymer och intäkter tack vare de två nya spellanseringarna.”

PERIODEN MAR 2018 – MAJ 2018 I SAMMANDRAG

  • Koncernens Nettoomsättning för perioden var 51,202 TSEK (75,139 TSEK), vilket motsvarar en minskning med 32% jämfört med samma period föregående år. Nettoomsättning justerat för valutaeffekter är 51,832 TSEK.
  • Bidrag från spelen för perioden var 31,103 TSEK (21,231 TSEK), en ökning med 46% jämfört med samma period föregående år.
  • Dagligt och månatligt antal spelare (DAU och MAU) var 2,9 miljoner respektive 9,7 miljoner under kvartalet, en ökning med 60% respektive 22% jämfört med samma period föregående år.
  • Koncernens EBITDA för perioden var 5,417 tkr (4,919 tkr) en ökning med 10%.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Den 11 juni meddelades att bolaget hade släppt spelet Paint Hit till en global publik, och 13 juni meddelade bolaget att spelet hade nått en miljon nedladdningar.

Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på www.maginteractive.com/sv/investor-relations

Kommande rapporttillfällen

 

Delårsrapport september-augusti 2017/2018 och bokslutskommuniké     17 oktober 2018     

 

TWITCH CAST

Den 4 juli kl. 10.00 håller VD Daniel Hasselberg och CFO Magnus Wiklander en presentation av delårsrapporten. Länk till presentationen www.twitch.com/maginteractive 
Mer information finns på maginteractive.se/investor-relations.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation enligt Artikel 7 i EU:s marknadsmissbruksförordning rörande MAG Interactive AB (publ). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande klockan 08.00 den 4 juli 2018.
För mer information, vänligen kontakta:Daniel Hasselberg / VD / +46 (0)8 644 35 40 / daniel@maginteractive.com Magnus Wiklander / CFO / +46 (0)8 644 35 40 / magnus.wiklander@maginteractive.com

Om MAG Interactive

MAG Interactive är en ledande utvecklare och förläggare av casualspel för mobila enheter. MAG Interactive når över 10 miljoner aktiva spelare varje månad med en spelportfölj bestående av tio framgångsrika spel som har totalt över 200 miljoner nedladdningar. Globala succéer som Ruzzle, Quizkampen och WordBrain har alla nått #1 placering på App Store och Google Play. Med utvecklingsstudior belägna i Stockholm och Brighton distribueras MAG Interactives spel genom virtuella applikationsbutiker vilket innebär att spelen når ut globalt med begränsade insatser. MAG Interactive är noterat på Nasdaq First North Premier med tickern MAGI. Avanza Bank AB Agerar Certified Adviser åt MAG Interactive. För mer information besök www.maginter

Ladda ner