Logotype

MAG Interactives dotterbolag FEO Media varslar 25 anställda

Efter förvärvet av FEO Media i november 2017 påbörjades en översyn av organisationen som arbetar med spelet Quizkampen.

Denna översyn är nu klar och FEO Media varslar om att 25 av bolagets 42 anställda kan komma att beröras av uppsägning. MBL-förhandlingar med berörda fackliga organisationer kommer att inledas snarast.  Målet är att genomföra personalförändringarna så snart som möjligt.

MAG Interactive har en väletablerad plattform för dataanalys, datadriven marknadsföring samt serverdrift av spel vilket kommer att utnyttjas även för Quizkampen framöver.

För mer information hänvisas till MAG Interactives Delårsrapport för perioden sep-nov 2017 som publiceras senare idag.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation enligt Artikel 7 i EU:s marknadsmissbruksförordning rörande MAG Interactive AB (publ). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande klockan 08.29 den 17 januari 2018.För mer information, vänligen kontakta:Daniel Hasselberg / VD / +46 (0)8 644 35 40 / daniel@maginteractive.com Magnus Wiklander / CFO / +46 (0)8 644 35 40 / magnus.wiklander@maginteractive.com

Ladda ner