Logotype

RÄTTELSE: MAG Interactive AB (publ) delårsrapport sep 2017 – maj 2018

Nyckeltalet ARPDAU på sidorna 12 och 13 i MAG Interactives delårsrapport för tredje kvartalet 2018, som publicerades 4 juli 2018, var felaktigt. Det korrekta värdet för ARPDAU skall vara 2.3 US dollar cent.

Denna korrigering påverkar inte någon annan rapporterad information eller beräkningar i rapporten.
Korrigerad delårsrapport bifogas och finns på bolagets webbplats.

https://www.maginteractive.com/sv/investor-relations


För mer information, vänligen kontakta:Daniel Hasselberg / VD / +46 (0)8 644 35 40 / daniel@maginteractive.com . Magnus Wiklander / CFO / +46 (0)8 644 35 40 / magnus.wiklander@maginteractive.com

Om MAG Interactive

MAG Interactive är en ledande utvecklare och förläggare av casualspel för mobila enheter. MAG Interactive når över 10 miljoner aktiva spelare varje månad med en spelportfölj bestående av tio framgångsrika spel som har totalt över 200 miljoner nedladdningar. Globala succéer som Ruzzle, Quizkampen och WordBrain har alla nått #1 placering på App Store och Google Play. Med utvecklingsstudior belägna i Stockholm och Brighton distribueras MAG Interactives spel genom virtuella applikationsbutiker vilket innebär att spelen når ut globalt med begränsade insatser. MAG Interactive är noterat på Nasdaq First North Premier med tickern MAGI. Avanza Bank AB Agerar Certified Adviser åt MAG Interactive. För mer information besök www.maginteractive.com.

Ladda ner