Logotype

Valberedning i MAG Interactive AB (publ) inför årsstämma 2018

På bolagsstämman som hölls den 15 november 2017 beslutade MAG Interactive AB (publ) att anta en instruktion för valberedningen. Enligt instruktionen för valberedningen är huvudregeln att valberedningen ska bestå av fem ledamöter, varav fyra ledamöter utses av de fyra största aktieägarna i bolaget per den sista bankdagen i april räkenskapsåret innan årsstämman, och en ska vara styrelseordföranden.

Per den sista april var den största ägaren i MAG Interactive AB (publ) VD Daniel Hasselberg (genom NMO Invest AB) och de fyra nästföljande var Kaj Nygren (genom Playful Days AB), Handelsbanken Fonder, Swedbank Robur och Didner & Gerge Fonder.

Valberedning i MAG Interactive AB (publ) inför årsstämma 2018

Walter Masalin ordförande i styrelsen
Kaj Nygren, representerar NMO Invest AB och Playful Days AB
Helen Fasth Gillstedt nominerad av Handelsbanken
Joachim Spetz nominerad av Swedbank Robur
Henrik Sandell från Didner & Gerge Fonder

För mer information, vänligen kontakta:
Daniel Hasselberg / VD / +46 (0)8 644 35 40 / daniel@maginteractive.com
Magnus Wiklander / CFO / +46 (0)8 644 35 40 / magnus.wiklander@maginteractive.com

Om MAG Interactive
MAG Interactive AB (publ) är en ledande utvecklare och förläggare av casualspel för mobila enheter. MAG Interactive når över 10 miljoner aktiva spelare varje månad med en spelportfölj bestående av tio framgångsrika spel som har totalt över 200 miljoner nedladdningar. Globala succéer som Ruzzle, Quizkampen och WordBrain har alla nått #1 placering på App Store och Google Play. Med utvecklingsstudior belägna i Stockholm och Brighton distribueras MAG Interactives spel genom virtuella applikationsbutiker vi lket innebär att spelen når ut globalt med begränsade insatser. MAG Interactive är noterat på Nasdaq First North Premier med tickern MAGI. Avanza Bank AB Agerar Certified Adviser åt MAG Interactive. För mer information besök www.maginteractive.com.

MAG Interactive, Drottninggatan 95A, 113 60 Stockholm, Sweden SE556804352401
hello@maginteractive.com +46 (0)8 644 35 40

Ladda ner