Logotype

MAG Interactive AB (publ) presenterar delårsrapport sep – feb 2018/2019

Intäkter från multiplayerspelen växer stadigt medan investeringar i förvärv av nya spelare tynger resultatet

VD kommentar i sammandrag

”I linje med vår strategi växer nu multiplayerspelen stadigt och står för ca 70% av omsättningen, upp från knappt 50% samma period förra året. Vägen tillbaka till lönsamhet går genom fortsatta investeringar i performance marketing med god långsiktig avkastning, samt fortsatt utveckling av våra multiplayerspel.“, säger Daniel Hasselberg, VD på MAG.


“Det negativa resultatet i kvartalet är en följd av investeringar i förvärv av nya spelare, eftersom avkastningen kommer fördelat över flera kvartal. Jämfört med föregående år är de viktigaste nyckeltalen svagare främst på grund av den nedgång vi såg i WordBrain under föregående finansiella år fram till augusti. Intäkterna från WordBrain är dock sedan ett par kvartal stabila och kombinerat med det faktum att Word Domination visar en fortsatt stark tillväxt bådar det gott för framtiden. Vår ambition är att från och med detta kvartal kontinuerligt kunna visa omsättningstillväxt på kvartalsbasis. "
fortsätter Daniel Hasselberg.

Perioden december 2018 – februari 2019 i sammandrag:

  •  Koncernens Nettoomsättning för perioden var 41,166 TSEK (58,938 TSEK), vilket motsvarar en minskning med 30% jämfört med samma period föregående år. Nettoomsättningen ökar med 2% jämfört med årets första kvartal.
  •  Spelbidraget för perioden var 22,400 TSEK (28,459 TSEK), en minskning med 21% jämfört med samma period föregående år
  •  Justerad EBITDA för perioden var -2,809 TSEK (1,608 TSEK)
  •  Kostnader för Avkastningsdriven marknadsföring för perioden uppgick till 13,922 TSEK (19,721 TSEK)
  •  Dagligt och månatligt antal spelare (DAU och MAU) var 2.2 miljoner respektive 7.8 miljoner under kvartalet, en minskning med 30% respektive 30% jämfört med samma period föregående år. ARPDAU var 2.3 US $ cents (2.6 US $ cents) 
  •  EBITDA för perioden var -2,809 TSEK (-12,407 TSEK)
  •  Under kvartalet släpptes uppdateringar av QuizDuel (BlitzQuiz) samt i Word Domination (Solo mode) vilka båda mottagits väl av såväl gamla som nya spelare
Kommande rapporttillfällen
  •  Delårsrapport september-maj 2018/2019
26 juni 2019
  •  Delårsrapport september-augusti 2018/2019
23 oktober 2019

Presentation & Rapport

Den 10 april kl. 10.00 håller VD Daniel Hasselberg och CFO Magnus Wiklander en presentation på engelska av delårsrapporten. Länk till presentationen http://www.twitch.com/maginteractive. Mer information och den fullständiga rapporten finns tillgänglig på https://www.maginteractive.com/sv/investerare/investor-relations/rapporter/.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation enligt Artikel 7 i EU:s marknadsmissbruksförordning rörande MAG Interactive AB (publ). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande klockan 08.00 den 10 april 2019. 

Ladda ner