Logotype

MAG Interactive AB (publ) presenterar delårsrapport sep – maj 2018/2019

Multiplayerspel stärker kvartalets intäkter till följd av förstärkt ARPDAU


VD kommentar i sammandrag

“Vi har tagit stabila kliv framåt under perioden mars-maj med en omsättningstillväxt på 18% jämfört med föregående kvartal, samt med en avsevärt förbättrad ARPDAU för våra viktigaste spel. Den strategi för multiplayerspel som vi implementerade förra hösten börjar ge positiva resultat där nu cirka 75% av omsättningen kan hänföras till den delen av portföljen. Vi fortsätter på den inslagna vägen med investeringar i både existerande och nya multiplayerspel stärkta av detta”, säger Daniel Hasselberg, VD på MAG Interactive.


Perioden mars – maj 2019 i sammandrag:

 • Koncernens Nettoomsättning för perioden var 48 311 TSEK (51 202 TSEK), vilket motsvarar en minskning med 6% jämfört med samma period föregående år. Nettoomsättningen ökar med 18% jämfört med årets andra kvartal
 • Spelbidraget för perioden var 27 463 TSEK (31 103 TSEK), en minskning med 12% jämfört med samma period föregående år
 • ARPDAU för perioden var 2,6 US cents (2,3 US cents), en ökning med 0,3 US cents. Bolagets största spel QuizDuel ökade ARPDAU jämfört med samma period föregående år med ca 40%
 • EBITDA för perioden var 542 TSEK (5 417 TSEK)
 • Resultat per aktie under kvartalet var -0,14 SEK/aktie (0,02 SEK/aktie)
 • Kostnader för Avkastningsdriven marknadsföring för perioden uppgick till 15 782 TSEK (11 149 TSEK)
 • Dagligt och månatligt antal spelare (DAU och MAU) var 2,1 miljoner respektive 7,3 miljoner under kvartalet, en minskning med 25% respektive 25% jämfört med samma period föregående år
 • Under kvartalet släpptes strategiskt viktiga uppdateringar av QuizDuel och Word Domination

Perioden september 2018 – maj 2019 i sammandrag (9 månader):

 • Koncernens Nettoomsättning för perioden var 129 844 TSEK (163 130 TSEK), vilket motsvarar en minskning med 20% jämfört med samma period föregående år
 • Spelbidraget för perioden var 75 714 TSEK (82 799 TSEK), en minskning med 9% jämfört med samma period föregående år
 • Justerad EBITDA för perioden var -1 037 TSEK (9 479 TSEK)
 • EBITDA för perioden var -1 037 TSEK (-39 547 TSEK)
 • Resultat per aktie under perioden var -0,52 SEK/aktie (-2,51 SEK/aktie)


Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport september-augusti 2018/2019 samt bokslutskommuniké23 oktober 2019
Årsstämma Räkenskapsåret 2018/19                 14 januari 2020


Presentation & Rapport

Den 26 juni kl. 10.00 håller VD Daniel Hasselberg och CFO Magnus Wiklander en presentation på engelska av delårsrapporten. Länk till presentationen http://www.twitch.com/maginteractive. Mer information och den fullständiga rapporten finns tillgänglig på https://www.maginteractive.com/sv/investerare/investor-relations/rapporter/.


Denna information är sådan information som MAG Interactive AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 juni 2019 klockan 08:00.
 

Ladda ner