Logotype

MAG Interactive AB (publ) presenterar delårsrapport sep – nov 2018

Renodling mot multiplayer och investering i framtida tillväxt

VD kommentar i sammandrag

“Vårt fokus på multiplayerspel syns i den fortsatta tillväxten av Word Domination och den stabila utvecklingen av Ruzzle och Quizkampen. Det viktiga spelbidraget, dvs försäljning minus marknadsföringskostnader, ökar med 11% i ett i övrigt svagt kvartal där framför allt Paint Hit tappar i intäkter. Givet våra investeringar inom teknik och spelutveckling tillsammans med de resultat vi ser inom multiplayer känner jag en stark tilltro att vår renodlade strategi är rätt väg mot en starkare lönsamhet och tillväxt för MAG över tid.“

Daniel Hasselberg, VD MAG Interactive AB

Perioden september – november 2018 i sammandrag:

  •  Koncernens Nettoomsättning för perioden var 40 367 TSEK (52 990 TSEK), vilket motsvarar en minskning med 24% jämfört med samma period föregående år. Nettoomsättning justerat för valutaeffekter är 37 871 TSEK
  •  Spelbidraget för perioden var 25 850 TSEK (23 236 TSEK), en ökning med 11% jämfört med samma period föregående år
  •  Justerad EBITDA för perioden var 1 230 TSEK (2 454 TSEK)
  •  Kostnader för Avkastningsdriven marknadsföring för perioden uppgick till 9 893 TSEK (17 748 TSEK)
  •  Dagligt och månatligt antal spelare (DAU och MAU) var 2,3 miljoner respektive 9,9 miljoner under kvartalet, en ökning med 23% respektive 31% jämfört med samma period föregående år. ARPDAU var 2,2 US $ cents (3,8 US $ cents)
  •  EBITDA för perioden var 1 230 TSEK (-32 557 TSEK) 
Kommande rapporttillfällen
  •  Delårsrapport september-februari 2018/2019
10 april 2019
  •  Delårsrapport september-maj 2018/2019
26 juni 2019
  •  Delårsrapport september-augusti 2018/2019
23 oktober 2019

Presentation & Rapport

Den 23 januari kl. 10.00 håller VD Daniel Hasselberg och CFO Magnus Wiklander en presentation på engelska av delårsrapporten. Länk till presentationen http://www.twitch.com/maginteractive. Mer information och den fullständiga rapporten finns tillgänglig på https://www.maginteractive.com/sv/investerare/investor-relations/rapporter/.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation enligt Artikel 7 i EU:s marknadsmissbruksförordning rörande MAG Interactive AB (publ). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande klockan 08.00 den 23 januari 2019. 

För mer information, vänligen kontakta:

Daniel Hasselberg / VD / +46 (0)8 644 35 40 / daniel@maginteractive.com 

Magnus Wiklander / CFO / +46 (0)8 644 35 40 / magnus.wiklander@maginteractive.com

Ladda ner