Logotype

MAG Interactive AB (publ) publicerar delårsrapport och bokslutskommuniké september-augusti 2018/2019

Multiplayerspel växer och ARPDAU förbättras


Perioden juni – augusti 2019 i sammandrag:

 • Koncernens Nettoomsättning för perioden var 43 109 TSEK (53 740 TSEK), vilket motsvarar en minskning med 20% jämfört med samma period föregående år
 • EBITDA för perioden var 5 985 TSEK (-797 TSEK)
 • Spelbidraget för perioden var 29 547 TSEK (22 849 TSEK), en ökning med 29% jämfört med samma period föregående år
 • ARPDAU för perioden var 2,6 US cents (2,4 US cents). Bolagets största spel QuizDuel ökade ARPDAU jämfört med samma period föregående år med ca 60%
 • Resultat per aktie under kvartalet var 0,00 SEK/aktie (0,02 SEK/aktie)
 • Kostnader för Avkastningsdriven marknadsföring för perioden uppgick till 9 075 TSEK (23 772 TSEK)
 • Dagligt och månatligt antal spelare (DAU och MAU) var 1,9 miljoner respektive 6,2 miljoner under kvartalet, en minskning med 32% respektive 60% jämfört med samma period föregående år


VD kommentar i sammandrag

“Intäkter från vårt fokusområde multiplayerspel växer med drygt 50% i Q4 jämfört med samma kvartal föregående år och står nu för drygt 75% av den totala omsättningen. Jämförelsen med Q4 föregående år visar på en nedgång i antal dagligt aktiva spelare och intäkter på grund av Paint Hits framgång i fjol. MAG utvecklar inte längre den här typen singelplayerspel utan vår strategi och vårt fokus ligger helt på att utveckla sociala multiplayerspel.

Arbetet med ständiga uppdateringar av våra multiplayerspel fortsätter att ge resultat. I detta kvartal ser vi en förbättring av ARPDAU med 60% för vårt största spel QuizDuel jämfört med föregående år. Resultatmässigt når vi 6 MSEK i EBITDA, vilket är årets klart starkaste kvartal tack vare ett spelbidrag på nära 30 MSEK.

Nu ser vi med spänning fram emot kommande månader med nya spelsläpp som ska lägga grunden för tillväxten in i 2020”, säger Daniel Hasselberg, VD på MAG Interactive. 


Perioden september 2018 – augusti 2019 i sammandrag (12 månader):

 • Koncernens Nettoomsättning för perioden var 172 953 TSEK (216 870 TSEK), vilket motsvarar en minskning med 20% jämfört med samma period föregående år
 • EBITDA för perioden var 4 949 TSEK (-40 343 TSEK)
 • Spelbidraget för perioden var 105 260 TSEK (105 648 TSEK), en minskning med 0,4% jämfört med samma period föregående år
 • Justerad EBITDA för perioden var 4 949 TSEK (8 683 TSEK)
 • Resultat per aktie under perioden var -0,52 SEK/aktie (-2,43 SEK/aktie)


Presentation & Rapport

Den 23 oktober kl. 10:00 presenterar VD Daniel Hasselberg och CFO Magnus Wiklander delårsrapporten på Twitch. Presentationen ges på engelska. Länk till Twitch-kanalen här http://www.twitch.com/maginteractive. Mer information och den fullständiga rapporten finns tillgänglig på https://www.maginteractive.com/sv/investerare/investor-relations/rapporter/.

Denna information är sådan information som MAG Interactive AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2019 klockan 08:00.

Ladda ner