Logotype

MAG Interactive AB (publ) publicerar delårsrapport och bokslutskommuniké september-augusti 2019/2020

Omsättningen växte med 28% jämfört med samma kvartal föregående år.

Perioden juni 2020 – augusti 2020 i sammandrag:

 • Koncernens nettoomsättning för perioden var 55 100 TSEK (43 109 TSEK), vilket motsvarar en ökning med 28% jämfört med samma period föregående år
 • EBITDA för perioden var 7 664 TSEK (5 985 TSEK)
 • Justerad EBITDA för perioden var -1 852 TSEK (5 985 TSEK) (justerat EBITDA avser justerat jämförelsetal avseende forskning och utvecklingsavdrag, förvärvsrelaterade kostnader och effekter från IFRS16)
 • Koncernens spelbidrag för perioden var 25 662 TSEK (29 547 TSEK), en minskning med 13% jämfört med samma period föregående år
 • Genomsnittlig intjäning per dagligt aktiv användare (ARPDAU) var för perioden 3,4 US cents (2,6 US cents), en ökning med 29% jämfört med samma period föregående år
 • Resultat per aktie under kvartalet var -0,14 SEK/aktie (-0,00 SEK/aktie)
 • Kostnader för user acquisition för perioden uppgick till 21 565 TSEK (9 075 TSEK)
 • Dagligt och månatligt antal spelare (DAU och MAU) var 2,0 miljoner respektive 6,4 miljoner under kvartalet, en ökning med 4% respektive 3% jämfört med samma period föregående år

VD kommentar i sammandrag

“Omsättningen i Q4 växte mer än 28% jämfört med samma period föregående år tack vare kontinuerliga förbättringar i snittintäkt per daglig spelare (ARPDAU). Det som främst bidragit till förbättringen av ARPDAU är migreringen av spelare från Quizkampen till Nya Quizkampen, samt den fortsatta tillväxten för Wordzee. Tack vare detta är ARPDAU 29% högre i årets Q4 än motsvarande period föregående år.

Wordzee har den klart högsta ARPDAU och starkaste monetiseringspotential vi har sett i ett spel från MAG och vi ökade investeringarna i user acquisition för Wordzee under slutet av Q4. Vi investerar i user acquisition med en beräknad återbetalningstid på 180 dagar och kommer även fortsättningsvis att satsa på att stötta Wordzee enligt den modellen.

Migreringen av spelare mellan Nya Quizkampen och klassiska Quizkampen fortsätter enligt plan. Runt 40% av alla Quizkampenanvändare spelade Nya Quizkampen i slutet av Q4 och vår ambition är att förflytta 100% av spelarna innan slutet av 2020.

I slutet av Q4 tillkännagav vi förvärvet av frågesportsappen Primetime. Med deras hjälp planerar vi att integrera livesänd frågesport som ett nytt spelläge i Nya Quizkampen för att ytterligare stärka spelarengagemang och spelekonomi.

En fortsatt expansion av Wordzee och Nya Quizkampen vad gäller både spelare och intäkter gör också starten på det finansiella året extra spännande. Vi har gott hopp om att vi kan fortsätta ARPDAU-resan uppåt och bygga en än starkare verksamhet under 2021 och vidare,” säger Daniel Hasselberg, VD på MAG Interactive.

Perioden september 2019 – augusti 2020 i sammandrag (12 månader):

 • Koncernens nettoomsättning för perioden var 217 566 TSEK (172 953 TSEK), vilket motsvarar en ökning med 26% jämfört med samma period föregående år
 • EBITDA för perioden var 21 157 TSEK (4 949 TSEK)
 • Koncernens spelbidrag för perioden var 119 734 TSEK (105 260 TSEK), en ökning med 14% jämfört med samma period föregående år
 • Justerad EBITDA för perioden var 5 587 TSEK (4 949 TSEK) (justerat EBITDA avser justerat jämförelsetal avseende forskning och utvecklingsavdrag, förvärvsrelaterade kostnader och effekter från IFRS16)
 • Resultat per aktie under perioden var -0,66 SEK/aktie (-0,52 SEK/aktie)

Presentation & rapport

Den 21 oktober kl. 10:00 presenterar VD Daniel Hasselberg och CFO Magnus Wiklander delårsrapporten på Twitch. Presentationen ges på engelska. Länk till Twitch-kanalen här http://www.twitch.com/maginteractive. Daniel Hasselberg kommer även svara på frågor på Twitter under dagen, skriv till @d_hasselberg eller @maginteractive. Mer information och den fullständiga rapporten finns tillgänglig på https://www.maginteractive.com/sv/investerare/investor-relations/rapporter/.

Denna information är sådan information som MAG Interactive AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2020 klockan 08:00.

Ladda ner