Logotype

MAG Interactive AB (publ) publicerar delårsrapport september-februari 2019/2020

Omsättningen ökar med 23% i Q2 och EBITDA förstärks jämfört med samma period föregående år

Perioden december – februari 2019/2020 i sammandrag:

 • Koncernens nettoomsättning för perioden var 50 527 TSEK (41 166 TSEK), vilket motsvarar en ökning med 23% jämfört med samma period föregående år
 • EBITDA för perioden var 5 059 TSEK (-2 809 TSEK)
 • Koncernens spelbidrag för perioden var 31 990 TSEK (22 400 TSEK), en ökning med 43% jämfört med samma period föregående år
 • Genomsnittlig intjäning per dagligt aktiv användare, ARPDAU, var för perioden 2,9 US cents (2,3 US cents), en ökning med 23% jämfört med samma period föregående år
 • Resultat per aktie under kvartalet var -0,16 SEK/aktie (-0,24 SEK/aktie)
 • Kostnader för user acquisition för perioden uppgick till 13 559 TSEK (13 922 TSEK)
 • Dagligt och månatligt antal spelare (DAU och MAU) var 2,0 miljoner respektive 6,6 miljoner under kvartalet, en minskning med 6% respektive 15% jämfört med samma period föregående år

VD kommentar i sammandrag

“Totalt växer omsättningen i kvartalet med 23% och landar på 50,5 MSEK och EBITDA uppgår till drygt 5 MSEK. Vi ser även fortsättningsvis att våra multiplayerspel växer. Intäkterna från dem är i Q2 51% högre än motsvarande period föregående år och dessa spel omsätter nu mer än vad hela verksamheten gjorde för ett år sen.

Vi är i en bra position som bolag idag. Med Wordzee och Nya Quizkampen har bolaget två nya produkter som vi förväntar oss att kunna skala upp med user acquisition och över tid bidra till våra vinster, utöver den stabila portfölj som vi fortsätter att optimera. Word Domination är mitt i sin tillväxtresa, med prenumerationer som nu står för 20% av in-app-köpen, där vi räknar med ökad omsättning. Framöver har vi även en pipeline av spelkoncept i olika utvecklingsfaser som kan skapa nya möjligheter för bolaget,” säger Daniel Hasselberg, VD på MAG Interactive.

Perioden september – februari 2019/2020 i sammandrag (6 månader):

 • Koncernens nettoomsättning för perioden var 97 629 TSEK (81 533 TSEK), vilket motsvarar en ökning med 20% jämfört med samma period föregående år
 • EBITDA för perioden var 10 089 TSEK (-1 579 TSEK)
 • Koncernens spelbidrag för perioden var 63 363 TSEK (48 250 TSEK), en ökning med 31% jämfört med samma period föregående år
 • Justerad EBITDA för perioden var 6 491 TSEK (-1 579 TSEK) (justerat EBITDA avser justerat jämförelsetal avseende effekter från IFRS16)
 • Resultat per aktie under perioden var -0,27 SEK/aktie (-0,38 SEK/aktie)

Presentation & Rapport
Den 1 april kl. 10:00 presenterar VD Daniel Hasselberg och CFO Magnus Wiklander delårsrapporten på Twitch. Presentationen ges på engelska. Länk till Twitch-kanalen här http://www.twitch.com/maginteractive. Daniel Hasselberg kommer även svara på frågor på Twitter under dagen, skriv till @d_hasselberg eller @maginteractive. Mer information och den fullständiga rapporten finns tillgänglig på https://www.maginteractive.com/sv/investerare/investor-relations/rapporter/.

Denna information är sådan information som MAG Interactive AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 april 2020 klockan 08:00.

Ladda ner