Logotype

MAG Interactive AB (publ) publicerar delårsrapport september-maj 2019/2020

Omsättningen ökar med 34% i Q3 jämfört med samma kvartal föregående år

Perioden mars – maj 2019/2020 i sammandrag:

 • Koncernens nettoomsättning för perioden var 64 838 TSEK (48 311 TSEK), vilket motsvarar en ökning med 34% jämfört med samma period föregående år
 • EBITDA för perioden var 3 404 TSEK (542 TSEK)
 • Koncernens spelbidrag för perioden var 30 710 TSEK (27 463 TSEK), en ökning med 12% jämfört med samma period föregående år
 • Genomsnittlig intjäning per dagligt aktiv användare, ARPDAU, var för perioden 3,0 US cents (2,6 US cents), en ökning med 14% jämfört med samma period föregående år
 • Resultat per aktie under kvartalet var -0,25 SEK/aktie (-0,14 SEK/aktie)
 • Kostnader för user acquisition för perioden uppgick till 26 271 TSEK (15 782 TSEK)
 • Dagligt och månatligt antal spelare (DAU och MAU) var 2,4 miljoner respektive 8,2 miljoner under kvartalet, en ökning med 12% respektive 12% jämfört med samma period föregående år

VD kommentar i sammandrag

“Omsättningen i Q3 uppgår till 65 MSEK vilket är en ökning med 34% jämfört med samma kvartal föregående år. Detta är den högsta omsättningen för ett kvartal för MAG sedan bolaget blev publikt. Jämfört med Q2 växer omsättningen med 28% och det är flera positiva faktorer som tillsammans leder till den snabba tillväxten. EBITDA för Q3 landar på 3,4 MSEK jämfört med 0,5 MSEK under samma kvartal föregående år.

Som vi noterade i samband med delårsrapporten av Q2 den 1 april såg vi under mars en kraftig ökning av antal nedladdningar, en direkt effekt av att många länder stängt ned sina samhällen på grund av covid-19-pandemin. Den stora tillströmningen av spelare var tydligast i våra mest etablerade spel Ruzzle och Quizkampen och har fortsatt att ge positiva effekter även under april och maj. Den organiska tillväxten har genererat kraftiga överskott i den delen av portföljen i Q3.

Under kvartalet har vi haft möjlighet att investera mer i user acquisition för våra senast lanserade spel, Wordzee och Nya Quizkampen, vilket lett till ökad omsättning även i den delen av portföljen. Kostnaden för user acquisition uppgick i kvartalet till 26 MSEK, vilket är 12 MSEK mer än i Q2. Vi ser ökade investeringar i user acquisition som något fundamentalt positivt eftersom det lägger grunden till framtida tillväxt och vinster.

Med ett starkt kvartal bakom oss ser vi nu med spänning fram emot hur Nya Quizkampen och Wordzee fortsätter att utvecklas under 2020 och framåt,” säger Daniel Hasselberg, VD på MAG Interactive.

Perioden september – maj 2019/2020 i sammandrag (9 månader):

 • Koncernens nettoomsättning för perioden var 162 467 TSEK (129 844 TSEK), vilket motsvarar en ökning med 25% jämfört med samma period föregående år
 • EBITDA för perioden var 13 493 TSEK (-1 037 TSEK)
 • Koncernens spelbidrag för perioden var 94 073 TSEK (75 714 TSEK), en ökning med 24% jämfört med samma period föregående år
 • Justerad EBITDA för perioden var 7 439 TSEK (-1 037 TSEK) (justerat EBITDA avser justerat jämförelsetal avseende effekter från IFRS16)
 • Resultat per aktie under perioden var -0,52 SEK/aktie (-0,52 SEK/aktie)

Presentation & rapport
Den 30 juni kl. 10:00 presenterar VD Daniel Hasselberg och CFO Magnus Wiklander delårsrapporten på Twitch. Presentationen ges på engelska. Länk till Twitch-kanalen här http://www.twitch.com/maginteractive. Daniel Hasselberg kommer även svara på frågor på Twitter under dagen, skriv till @d_hasselberg eller @maginteractive. Mer information och den fullständiga rapporten finns tillgänglig på https://www.maginteractive.com/sv/investerare/investor-relations/rapporter/.

Denna information är sådan information som MAG Interactive AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 juni 2020 klockan 08:00.

Ladda ner