Logotype

MAG Interactive AB (publ) publicerar delårsrapport september-november 2019/2020

Ökad omsättning och förstärkt EBITDA i räkenskapsårets första kvartal


Perioden september – november 2019/2020 i sammandrag:

  • Koncernens nettoomsättning för perioden var 47 102 TSEK (40 367 TSEK), vilket motsvarar en ökning med 17% jämfört med samma period föregående år 

  • EBITDA för perioden var 5 029 TSEK (1 230 TSEK)

  • Spelbidraget för perioden var 31 373 TSEK (25 850 TSEK), en ökning med 21% jämfört med samma period föregående år

  • ARPDAU för perioden var 2,9 US cents (2,2 US cents), en ökning med 33% jämfört med samma period föregående år

  • Resultat per aktie under kvartalet var -0,11 SEK/aktie (-0,14 SEK/aktie)

  • Kostnader för user acquisition för perioden uppgick till 11 379 TSEK (9 893 TSEK)

  • Dagligt och månatligt antal spelare (DAU och MAU) var 1,8 miljoner respektive 5,9 miljoner under kvartalet, en minskning med 19% respektive 40% jämfört med samma period föregående år


VD kommentar i sammandrag

“Räkenskapsåret 19/20 har börjat starkt för bolaget. Samtliga multiplayerspel uppvisar en förbättrad ARPDAU och ökad omsättning jämfört med samma period föregående år. Totalt växer omsättningen över hela produktportföljen med 17% och EBITDA landar på drygt 5 MSEK för kvartalet.

Som vi tidigare har kommunicerat är den genomsnittliga intäkten per daglig spelare, ARPDAU, ett nyckeltal där vi ser stor potential för hela portföljen. Vi ser i Q1 i det brutna räkenskapsåret att ARPDAU har växt till 2,9 US cents, en ökning med 33% mot samma period föregående år.

MAG fortsätter att förstärka sina kärnprodukter samtidigt som bolaget bygger vidare på de nya spel som släpptes i slutet av kvartalet. Vi har user acquisition som grund för långsiktig tillväxt och vi räknar med att kunna öka UA-investeringarna i Wordzee, som släpptes globalt i Q1, väsentligt framöver”, säger Daniel Hasselberg, VD på MAG Interactive.

Ladda ner