Logotype

MAG Interactive AB (publ) publicerar delårsrapport september-november 2019/2020

Ökad omsättning och förstärkt EBITDA i räkenskapsårets första kvartal


Perioden september – november 2019/2020 i sammandrag:

  • Koncernens nettoomsättning för perioden var 47 102 TSEK (40 367 TSEK), vilket motsvarar en ökning med 17% jämfört med samma period föregående år 

  • EBITDA för perioden var 5 029 TSEK (1 230 TSEK)

  • Spelbidraget för perioden var 31 373 TSEK (25 850 TSEK), en ökning med 21% jämfört med samma period föregående år

  • ARPDAU för perioden var 2,9 US cents (2,2 US cents), en ökning med 33% jämfört med samma period föregående år

  • Resultat per aktie under kvartalet var -0,11 SEK/aktie (-0,14 SEK/aktie)

  • Kostnader för user acquisition för perioden uppgick till 11 379 TSEK (9 893 TSEK)

  • Dagligt och månatligt antal spelare (DAU och MAU) var 1,8 miljoner respektive 5,9 miljoner under kvartalet, en minskning med 19% respektive 40% jämfört med samma period föregående år


VD kommentar i sammandrag

“Räkenskapsåret 19/20 har börjat starkt för bolaget. Samtliga multiplayerspel uppvisar en förbättrad ARPDAU och ökad omsättning jämfört med samma period föregående år. Totalt växer omsättningen över hela produktportföljen med 17% och EBITDA landar på drygt 5 MSEK för kvartalet.

Som vi tidigare har kommunicerat är den genomsnittliga intäkten per daglig spelare, ARPDAU, ett nyckeltal där vi ser stor potential för hela portföljen. Vi ser i Q1 i det brutna räkenskapsåret att ARPDAU har växt till 2,9 US cents, en ökning med 33% mot samma period föregående år.

MAG fortsätter att förstärka sina kärnprodukter samtidigt som bolaget bygger vidare på de nya spel som släpptes i slutet av kvartalet. Vi har user acquisition som grund för långsiktig tillväxt och vi räknar med att kunna öka UA-investeringarna i Wordzee, som släpptes globalt i Q1, väsentligt framöver”, säger Daniel Hasselberg, VD på MAG Interactive.

Ladda ner

MAG Interactive
Drottninggatan 95A
113 60 Stockholm
Sweden
SE556804352401

MAG GAMES LTD
BOSTEL HOUSE
37 WEST STREET
BRIGHTON BN1 2RE
UNITED KINGDOM