Logotype

MAG Interactive (publ) förvärvar Primetime

MAG Interactive har ingått avtal om att förvärva det svenska mediebolaget Sventertainment AB, utvecklare av den framgångsrika frågesportsappen Primetime.

Stockholm, Sverige - 28 augusti 2020 - MAG Interactive meddelar idag att bolaget förvärvar samtliga aktier i Sventertainment AB för en köpeskilling om 20 miljoner SEK, samt med en tilläggsköpeskilling motsvarande högst 80 miljoner SEK baserat på vinstmål kommande tre år. Betalningen sker kontant och finansieras genom existerande likvida medel.

Sventertainment är ett svenskt mediebolag specialiserat på livestreamad underhållning. Bolaget ligger bakom den framgångsrika frågesportsappen Primetime, som sänder livequiz sju dagar i veckan.

“Primetime passar perfekt in i vår katalog av smarta, lättillgängliga ord- och triviaspel och passar särskilt väl ihop med Nya Quizkampen. Vi vill skapa synergier mellan Primetime och MAG genom att integrera livesändningar i Nya Quizkampen och det här är nästa strategiska steg på vägen mot att bli världsledande inom trivia. Vi erbjuder genom liveläget något helt nytt och spännande och bygger ett långsiktigt, unikt mervärde för våra Quizkampenspelare. Primetimes kompletterande affärsmodell, byggd på sponsorfinansiering, innebär även en möjlighet att öka ARPDAU i Nya Quizkampen,” säger Daniel Hasselberg, VD på MAG Interactive.

“Primetime har helt organiskt byggt upp en bas på närmare hundra tusen dagligt aktiva spelare. De har också bevisat att affärsmodellen fungerar och bolaget går nu med vinst. Under det första halvåret har de ökat sin omsättning avsevärt jämfört med samma period förra året och vi tror att detta bara är början på deras tillväxtresa,” fortsätter Daniel Hasselberg.

Sventertainment fortsätter agera som ett självständigt bolag med nuvarande ledning. Primetime förblir en fristående produkt på de nordiska marknaderna och samarbetet mellan bolagen kommer främst att fokuseras kring integrationen av livesändningar i Nya Quizkampen. MAG räknar med ökade intäkter främst genom att kombinera Primetimes livestreamade triviainnehåll med MAGs stora publik i Quizkampen-spelen.

“Vi älskar frågesport och kunskapsbaserade spel, och därför känns det helt naturligt för oss och även en fantastisk match ur bolagssynpunkt i den nya ägaren MAG,” säger Daniel Weilar, styrelseordförande på Sventertainment.

“Gemensamt kan vi skapa något unikt för spelarna: MAG besitter expertis som kommer att gynna oss och tillsammans kan vi göra Nya Quizkampen till världens största triviaspel,” säger Martin Palm, VD på Sventertainment.

Primetime släpptes först i Sverige 2018 och har sedan dess expanderat till Norge, Danmark och Finland. Sventertainment omsatte drygt 9 miljoner SEK under det första halvåret 2020 - en ökning med 57% jämfört med samma period föregående år - och gjorde ett resultat före skatt på 1,3 miljoner SEK. Förvärvet förväntas ge en positiv effekt för MAG på EBIT.

Denna information är sådan information som MAG Interactive AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2020 klockan 08:00.