Logotype

Uppdatering från MAG Interactive med anledning av Covid-19

Ökat antal aktiva spelare under mars månad

Stockholm, Sverige - 1 april 2020 - MAG Interactives VD Daniel Hasselberg kommenterar situationen i följande uttalande:

“Eftersom den mer dramatiska utvecklingen av det pågående corona-utbrottet skett efter rapportperiodens slut väljer vi att kommentera effekterna på intäkter och spelaktivitet under mars månad. Tydligast påverkan har vi sett i de länder som har beslutat om hårda restriktioner av sociala interaktioner under början eller mitten av mars.

Antalet dagliga installationer har under mars månad ökat i framför allt Tyskland, Italien och Frankrike. I kombination med en generellt större aktivitet i spelarbasen har det resulterat i att det genomsnittliga antalet aktiva användare, DAU, har ökat med drygt 25% vid slutet av månaden jämfört med genomsnittet i Q2. Samtidigt har ARPDAU hållit sig på en konstant nivå vilket totalt sett resulterat i en uppgång i dagliga intäkter. Givet det osäkra världsläget är det för tidigt att säga om detta är en uthållig nivå eller något som kan komma att förändras senare under kvartalet.

Det finns både risker och möjligheter i en annonsmarknad i gungning. En stor del av bolagets intäkter är hänförliga till annonser, vilket innebär en risk. Samtidigt kan bolagets möjligheter till att utöka user acquisition förbättras i en miljö med mindre konkurrens om annonsutrymmet. Aktörer som är duktiga på datadriven marknadsföring och optimering av annonsintäkter är väl positionerade när marknaden förändras i snabb takt och vi följer situationen noggrant.

I dessa oroliga tider är vår förhoppning att vi kan erbjuda ett positivt alternativ att lägga sin tid på när man tvingas till fysisk isolering. Sociala och kluriga spel som man kan spela med sina vänner, även om man inte befinner sig på samma plats, är något som många av oss uppskattar. Vi känner starkt med alla som drabbats och som riskerar att drabbas av corona-viruset framöver. Vårt fokus ligger just nu på att säkerställa hälsa och säkerhet för våra medarbetare och ta vår del av samhällsansvaret genom att arbeta hemifrån i största möjliga mån.”