Logotype

Valberedning i MAG Interactive AB (publ) inför årsstämman 2021

Valberedning i MAG Interactive fastställd inför årsstämman 2021

Stockholm, Sverige - 2 juli 2020 - Per den sista april var den största ägaren i MAG Interactive AB (publ) VD Daniel Hasselberg (genom NMO Invest AB) och de fyra nästföljande var Kaj Nygren (genom Playful Days AB), Avanza Pension, Swedbank Robur Fonder och Didner & Gerge Fonder.

Valberedning i MAG Interactive AB (publ) inför årsstämman 2021:

Joachim Spetz, representerar Swedbank Robur Fonder
Henrik Sandell, representerar Didner & Gerge Fonder
Kaj Nygren, representerar NMO Invest AB och Playful Days AB
Johan Persson, representerar sig själv, RSUV AB, Fredrik Stenh och Anders Larsson
Adjungerad: Birgitta Stymne Göransson, Styrelseordförande i MAG Interactive AB

Årsstämman för 2021 kommer att hållas den 20 januari 2021 i Stockholm.