Logotype

Årsredovisning 2018/19

Not 14 - Innehav och investeringar i dotterföretag

NamnRegistrering- och verksamhetslandVerksamhetAndel stamaktier som direktägs av moderföretaget (%)
MAG Games Ltd (tidigare Delinquent Interactive Ltd)StorbritannienUtveckling100
FEO Media ABSverigeUtveckling100
MAG United ABSverigeTeckningsoptioner100
    

MAG Games Ltd, FEO Media AB och MAG United AB konsolideras i koncernen. Rösträttsandelen i dotterbolag som ägs direkt av moderföretaget skiljer sig inte från den ägda andelen stamaktier.