Logotype

Årsredovisning 2018/19

Not 27 - Övriga kortfristiga skulder

2019-08-312018-08-31
Personalrelaterade skulder3 2471 837
Momsskuld-1381 118
Övriga poster (banklån Danske Bank)15 55615 556
Summa18 66518 511