Logotype

Årsredovisning 2018/19

Not 24 - Likvida medel

2019-08-312018-08-31
Banktillgodohavanden185 071228 083
Summa185 071228 083