Logotype

Årsredovisning 2018/19

Not 26 - Uppskjuten skatteskuld

Förändring i uppskjutna skatteskulder under året, utan hänsyn tagen till kvittningar som gjorts inom samma skatterättsliga jurisdiktion, framgår nedan:

Uppskjutna skatteskulderObeskattade reserverFörvärvade intellektuella rättigheter till spel på mobilplattformarBalanserade utgifter för utvecklingsarbeten avseende spel på mobilplattformarSumma
Per 1 september 20178 82605 82614 652
Redovisat i resultaträkningen-4 3907 1644993 273
Per 31 augusti 20184 4367 1646 32517 925
Per 1 september 20184 4367 1646 32517 925
Redovisat i resultaträkningen-4 436-775434-4 777
Per 31 augusti 201906 3896 75913 148